STRONG

České republice se dosud vlny dětí prchajících před válkou vyhýbaly. Proto zde chyběl nástroj, který by takovým dětem pomohl efektivně zvládnout zátěžové období, posílil jejich duševní zdraví a usnadnil jejich začlenění do škol, společnosti, ale i skupin vrstevníků. Program STRONG tento nedostatek českého vzdělávacího systému do určité míry kompenzuje.

O projektu

Deset týdnů podpory a nácviku seberegulace

 • Ucelený program 10 setkání skupiny dětí/mladistvých (ideálně v počtu 4–8), která se uskutečňují na týdenní bázi. ​
 • Průvodce STRONG se v průběhu programu setkává s každým dítětem také individuálně.​
 • Děti se seznamují s provázáním emocí, myšlenek a činů.  ​
 • Učí se, jak měřit vlastní emoce, jak relaxovat, stanovovat si cíle či analyzovat vlastní uvažování ve prospěch pozitivního myšlení. ​
 • Zvědomují si vlastní silné stránky a zdroje vnější podpory. ​
 • Pravidelnost setkávání ve skupině a společné procvičování nových poznatků přináší dětem pocit sounáležitosti a uvědomění si, že se mají o koho opřít a s kým se podělit o nelehké prožitky a zkušenosti​.


Hlavní přínosy

 • Proškolení v programu STRONG navyšuje kompetence těch, kteří pracující s ukrajinskými dětmi, které se mohou potýkat s následky traumatu. Díky tomu děti získávají účinnou psychosociální podporu, v důsledku čehož se např. zlepšují jejich školní výsledky i chování.
 • Proškolení ve STRONG a jeho implementace má zároveň pozitivní vliv na psychiku učitelů, u nichž posiluje pocit zvládnutí situace a zároveň snižuje riziko přetížení a vyhoření.​

Rozšiřujeme program do celé ČR​

 • Trenéři STRONG proškolení zahraničními experty a tvůrci programu STRONG školí průvodce STRONG, kteří mohou pracovat přímo s dětmi.
 • Školení průvodců STRONG nabízíme též prostřednictvím Akademie SOFA.


Zavádíme program STRONG do našich podmínek​

 • Autoři programu z USA a Kanady proškolili celkem 54 trenérů STRONG, zejména odborníků z oblasti psychologie.
 • Program STRONG chceme předat především školním psychologům, speciálním a sociálním pedagogům či metodikům prevence. V případě, že konkrétní škola tyto odborníky nezaměstnává, pak i učitelům, kteří mají zájem program STRONG s dětmi realizovat.​
 • Pro učitele a další profesionály, kteří nemají vzdělání v oblasti psychologie a psychoterapie, je k dispozici modifikace metodiky obsažená v manuálu k programu.
 • Manuál STRONG existuje v české a ukrajinské verzi.


O programu STRONG
 • STRONG (Supporting Transition Resilience Of Newcomer Groups) je program psychosociální podpory nově příchozích dětí.
 • Program vznikl v USA a v Kanadě jako součást pomoci dětem a mladistvým, kteří museli opustit své domovy kvůli válce v Sýrii.
 • Cílem je podpora duševního zdraví dětí prchajících před válkou a jejich úspěšná integrace do komunit vrstevníků, vzdělávacího systému a společnosti obecně.


ilustrace

Nabídka školení

Novinky a napsali o nás

Projektový tým

foto

PhDr. Lenka Felcmanová, PhD.

Odborná garantka

foto

Ing. Markéta Swiacká

Projektová manažerka

foto

Ing. Kateřina Kubátová

Projektová manažerka 1. fáze

www.linkedin.com/in/k-kubatova

Materiály

Manuály k projektu STRONG

Kompletní dokumentace k projektu. Jedná se o neveřejné materiály, které jsou přístupné po zadání hesla.

Základní informace o projektu

 • Období realizace: 09/2022-12/2024
 • Tematická oblast: Duševní zdraví dětí​
 • Partneři:  Dr. Sharon Hoover; Dr. Jeff Bostic, Dr. Claire Crooks, Dr. Colleen Cicchetti
 • Financování: Nadace České spořitelny​Partneři

Donoři

shape

ČOSIV se mění na Society for All (SOFA). Více informací najdete zde.

Webové stránky postupně zprovozňujeme. Děkujeme za pochopení.

close button