Eduzměna

Společnými silami, sdílením know-how a díky mezioborové spolupráci podporujeme systémové změny ve vzdělávání dětí v České republice. Chceme, aby se všechny děti učily naplno, s radostí a rovnými šancemi a ze školy odcházely připravené na výzvy a příležitosti 21. století. Eduzměna je projekt, na kterém se podílejí zástupci soukromého, neziskového a veřejného sektoru.​

O projektu

Co je cílem projektu​

  • Chceme radikálně změnit způsob, jakým se u nás učí. Věříme, že když se otevřeme změně a spolupráci, bude dobře nejen dětem, ale i učitelům a rodičům​.
  • Víme, že v naší republice je řada skvělých učitelů i ředitelů. A chtěli bychom, aby jich bylo víc, protože naše společnost je potřebuje.  ​
  • Proto usilujeme o systémovou změnu. Začali jsme na Kutnohorsku, ale chystáme se i na další regiony.


Zapojení SOFA v projektu​

  • V rámci Eduzměny chceme přispět k tomu, aby školy v regionu Kutnohorska byly bezpečným a vstřícným prostředím pro všechny děti bez rozdílu.​
  • Naší hlavní rolí je důraz na mezioborovou spolupráci, na včasnou identifikace a podporu různě znevýhodněných dětí a funkční infrastrukturu pro společné vzdělávání všech dětí.​
  • Prosazujeme princip rovných příležitostí s důrazem na wellbeing dětí i pedagogů. 


Aktuality

Projektový tým

Foto Mgr. Lenka Hečková​

Mgr. Lenka Hečková​

Expertní tým

Materiály

Spolupráce ČOSIV s nadačním fondem Eduzměna

ČOSIV intenzivně spolupracuje s nadačním fondem Eduzměna. Podílel se na přípravě informačního letáku, kde zejm. školy mohou nalézt kontakty na Partnery v území Kutnohorska a naplno využít mezioborové spolupráce školského, sociálního i zdravotního sektoru.

Týmy dětského duševního zdraví podpoří děti a školy na Kutnohorsku

Týmy dětského duševního zdraví podpoří děti a školy na Kutnohorsku

Oficiální weby projektu

shape