PorT

Vytváříme podmínky pro to, aby dětem s traumatickými zkušenostmi byla ve školách a dalších institucích poskytována podpora napomáhající zmírňování důsledků traumatu. Proto jsme vytvořili Institut trauma respektujícího přístupu PorT – Porozumění traumatu.

O projektu

Dali jsme dohromady ty správné experty​
 • Vytvořili jsme silný expertní tým složený z odborníků z klíčových oblastí.​
 • Poradní tým peerů, mladých dospělých s traumatickými zkušenostmi z dětství, nám pomáhá téma uchopit tak, aby odpovídalo reálným potřebám dětí.​
 • Na kvalitu výstupů a implementaci zahraniční dobré praxe dohlíží Národní a Mezinárodní supervizní tým složený ze zahraničních expertů i zástupců klíčových institucí v ČR.​


Vytváříme vzdělávací program
 • Je určený pro pracovníky ve školství a sociálních službách.
 • Podporuje schopnost seberegulace u všech dětí ve třídě.
 • Pro případy eskalované situace provádíme nácvik konkrétních deeskalačních technik.
 • Podporujeme mezioborovou spolupráci.
 • Centrem naší pozornosti je ohrožené dítě, ale také ti, kdo s dětmi pracují a jejich spokojenost.
 • Poskytujeme odborné poradenství pro práci s dětmi s traumatickými zkušenostmi.Pracujeme na plánu rozšíření do celé ČR a do zahraničí
 • Proškolíme desítky lektorů pro co největší dopad a maximální dostupnost ve všech krajích ČR.​
 • Vzdělávací program i navazující informační materiály budou dostupné v dalších zemích V4 – Polsku, Slovensku a Maďarsku – a přeloženy do čtyř světových jazyků.​


 • Číslo projektu: 101049728​
 • Období realizace: 04/2022 -03/2024
 • Tematická oblast: Domácí násilí, děti s traumatickými zkušenostmi, trauma respektující přístup​, mezioborová spolupráce, identifikace ohroženého dítěte
 • Partneři: ROSA ​
 • Dotační program: Citizens, Equality, Rights and Values Programme, CERV, EU

Nabídka školení

Novinky a napsali o nás

Projektový tým

Materiály

Pomůcky, které dětem pomohou ke zklidnění a soustředění

Jistě si dokážete vybavit různé neposedné zvyky, které bezděky děláme v situacích, které vyžadují naše soustředění. U školních dětí to bývá houpání na židli, hraní si s věcmi, čmárání po lavici, ničení obalů od sešitu, kousání nehtů nebo třeba cvakání tužkou či uzávěrem od lahve. Řešení těchto rušivých projevů ve třídě přináší seberegulační pomůcky. Jak na to? To Vám napoví nová infografika.

Bezpečnostní plán - infografika

Infografika Bezpečnostní plán vznikla jako podpora dětem, svědkům domácího násilí. Mapuje možnosti dítěte v nelehké situaci a poskytuje kontakt na služby Linky bezpečí. Můžete ji vyvěsit v prostorách, kde se pohybují děti: například na chodbě či ve školní třídě. Materiál vznikl v rámci projektu PorT: Porozumění traumatu.

Stres a jeho následky

Stres má dvě podoby. Jednu, která nám pomáhá růst a druhou, která nás zraňuje. Stejně působí i na děti. Některé z nich zažily či zažívají nepříznivé zkušenosti, které ovlivnily jejich chování. Infografika nám nabízí přístupy, pomocí kterých můžeme tyto děti podpořit. Materiál vznikl v rámci projektu PorT: Porozumění traumatu.

Tři kroky ke zvládání náročného chování

Infografika je určena pracovníkům ve vzdělávání či v sociální oblasti, kteří se setkávají, nebo se mohou setkat s dítětem s náročným chováním. Popis kroků je velmi stručný, materiál slouží k upevnění znalostí načerpaných během 16 kurzu Trauma respektující přístup jako řešení náročného chování u dětí.

Úroveň aktivace stresové reakce aneb Jaký je můj stav?

Zažili jste situaci, kdy se Vám vypařily z hlavy naučené informace a vy jste nebyli schopní přemýšlet? Může se nám to stát během stresující zkoušky, ale i vlivem vážnějších událostí. Co se s dětmi (i námi) v takové okamžiky děje? To pomáhá blíže poznat nová infografika.

Jak poznáme ohrožené dítě?

Infografika podporuje včasnou identifikaci a pomoc ohroženým dětem. Radí pracovníkům ve vzdělávání a sociální oblasti, jak se zachovat, je-li dítě v akutním ohrožení a jaké kroky podstoupit, pokud si všimneme varovných signálů v chování či fyzické kondici dítěte. Materiál vznikl v rámci projektu PorT: Porozumění traumatu.

Pomůcka Jak běží můj motor

Pomůcka pomáhá dětem rozpoznat svůj aktuální stav. Pokud jsou příliš unavené nebo naopak rozrušené, nemohou se učit. K dosažení rovnováhy jim pomohou seberegulační techniky. Pokud dětem pomůžeme naučit se monitorovat svůj stav, mohou předejít jeho eskalaci a podpořit své učení.

Leták o projektu PorT - porozumění traumatu

Stručný popis projektu a akreditovaného školení Trauma respektující přístup jako řešení náročného chování pro pracovníky ve školství a v sociální sféře.

Partneři

logo EU

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

shape