Vzdělávací kurz pro lektory Institutu trauma respektujícího přístupu Projektu PorT

30. října 2022

Jak přistupovat k dítěti, které často vyrušuje, může být agresivní, slíbí všechno na světě, ale nic nedodrží nebo chodí do školy unavené? Vzdělávací program projektu PorT (Porozumění traumatu) pomůže pracovníkům ve školství a sociálních službách zodpovědět tyto i další otázky. Ale hlavně jim pomůže podle projevů dítěte posoudit, v jakém stavu se nachází a zvolit efektivní cestu vedoucí k jeho podpoře. Děti se chovají nejlépe, jak dovedou. Náročné chování by nás mělo upozornit, že potřebují naši pomoc a podporu.V rámci projektu vyvíjíme kurz pro 56 lektorů působících ve všech krajích ČR a připravujeme kurikulum a didaktiku, kterou využijí v následném školení pracovníků ve vzdělávání a sociálních službách.


Na minulém setkání Národního supervizního týmu jsme představili první část vzdělávacího kurzu pro budoucí lektory. Jeho kvalitu pečlivě posuzují odborníci z klíčových ministerstev a institucí i spolupracujících organizací.


Kurz pro lektory sestavujeme tak, abychom jim představili současnou situaci u nás i ve světě v podpoře ohrožených dětí, položili teoretické základy potřebné pro pochopení principů trauma respektujícího přístupu, představili praktické příklady jeho využití, provedli nácvik deeskalačních technik a načerpali znalosti o možnostech mezioborové spolupráce v podpoře dětí s traumatickými zkušenostmi v dětství.

Kromě výkladu, diskuze a nácviku budou mít účastníci kurzu k dispozici řadu tištěných materiálů a názorná edukační videa.  • Úvod do problematiky trauma respektujícího přístupu
  • Lidský mozek – vývoj, stavba a funkce
  • Příčiny náročného chování
  • (Sebe)Regulace a opatření pro zvládání náročného chování u dětí
  • Identifikace ohroženého dítěte
  • Podpůrné prostředí
  • Mezioborová spolupráce
  • Případové setkání
  • Case management


Chceme, aby bylo následné školení pro pracovníky ve školství a sociálních službách praktické, zaměřené na reálný nácvik konkrétních postupů a technik. Teorii se budeme věnovat jen v nutné míře, tak aby účastníci pochopili, proč a jak trauma respektující přístup opravdu funguje. Budeme společně rozebírat praktické zkušenosti z každodenní praxe a hledat efektivní přístupy k jejich řešení – přístupy, které pomohou nejen k snazšímu a sebejistějšímu výkonu povolání učitele či sociálního pracovníka, ale zejména k tomu, aby děti u těchto profesionálů nalezly potřebnou podporu a zázemí, které jim umožní zotavit se z traumatu.

Držte nám palce, ať kurz splní a možná i předčí naše očekávání.


Projekt PorT – Porozumění traumatu

Vytváříme podmínky pro to, aby dětem s traumatickými zkušenostmi byla ve školách a dalších institucích poskytována podpora napomáhající zmírňování následků traumatu, aby mohly naplno rozvíjet svůj potenciál a prožít spokojený život.