Tým PorT je akční i v průběhu horkých letních měsíců

22. srpna 2022

Slovo „Port“, přístav, má řada z nás spojeno s dovolenou, odpočinkem, prázdninami. V případě projektu ČOSIV s názvem PorT (Porozumění traumatu), jsou letní měsíce naopak obdobím pro start intenzivní komunikace s odborníky z České republiky i ze zahraničí. Hlavním cílem je co nejlépe koncipovat finální podobu vzdělávacího programu a edukační materiály na podporu pracovníků ve vzdělávání a v sociálních službách, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi s traumatickými zkušenostmi. Vzdělávací program pomůže zmírnit důsledky celé škály negativních zkušeností, se kterými se mohou děti setkávat, aby i přesto mohly naplno rozvíjet svůj potenciál a prožít spokojený život.

Díky projektu PorT vznikl Institut trauma respektujícího přístupu. Jeho hlavním úkolem je pomáhat dětem, které si už v útlém věku odnáší do dospívání zranění, které je mohou bez další pomoci poznamenat na celý život.

V letních měsících už proto proběhla první jednání Mezinárodního a Národního supervizního týmu včetně online setkání s kolegy z organizací zemí V4, se kterými chceme již od počátku navázat co nejužší spolupráci, protože výstupy projektu s nimi budeme sdílet.

Na červnové zahajující setkání Mezinárodního supervizního týmu jsme přizvali odborníky na Pozitivní podporu chování žáků (PBIS) a Trauma respektující přístup a kolegové a kolegyně ze spolupracujících organizací zemí V4. Účastníci online setkání se připojili z různých koutů světa, z Floridy, Norska, Maďarska nebo Singapuru. Na základě praktických zkušeností se účastníci shodli na tom, že učitelům nejvíce pomůže, když si budou moci aktivně vyzkoušet a zažít doporučené metody na zmírnění akutní stresové reakce dítěte a získají navíc teoretický základ, který jim pomůže rozklíčovat důvody chování žáka. Porozumění tomu, jaké situace mohou stresovou reakci spustit a jak jim předcházet, navíc zvýší sebevědomí učitele a bezpečné prostředí třídy.

Kromě toho je třeba myslet také na psychohygienu samotných učitelů, kteří jsou v dnešní době vystaveni nebývalému tlaku. Skupina světových odborníků bude projektu PorT poskytovat cennou oponenturu vytvářených materiálů a přinášet inspiraci a příklady dobré praxe. Členové ze zemí V4 budou také posuzovat, zda výstupy odpovídají potřebám i v jejich zemích.

V uplynulých dnech pak proběhlo setkání Národního supervizního týmu, Hlavním tématem bylo představení tematických okruhů vzdělávacího kurzu, který budeme na základě výzkumně ověřených přístupů v následujících týdnech vytvářet. V teoretické části se pracovníci ve vzdělávání a sociálních službách dozvědí více například o fungování mozku a vlivu (toxického) stresu na chování a učení dětí, vhodných způsobech podpory seberegulace dětí nebo zdrojích odborné pomoci. Zjistí také, jaké chování dítěte může svědčit o nepříznivých podmínkách doma, v širší rodině, ve škole atd.

 

A protože vzdělávací program i navazující informační materiály budou prostřednictvím našich partnerů šířeny v dalších zemích V4, uspořádali jsme v druhé půlce srpna setkání se zástupci spolupracujících organizací z těchto zemí: Robertem Porzakem (Polsko), Zuzanou Krnáčovou (Slovensko), Eszter Harsányi (Maďarsko) a jejich kolegy. Právě provázanost s partnery a vzájemné seznámení s jejich činností je podstatná pro úspěch našeho projektu.

Projekt PorT – Porozumění traumatu

Vytváříme podmínky pro to, aby dětem s traumatickými zkušenostmi byla ve školách a dalších institucích poskytována podpora napomáhající zmírňování důsledků traumatu, aby mohly naplno rozvíjet svůj potenciál a prožít spokojený život.

Více o projektu najdete na těchto webových stránkách.