Neklidné dítě ve škole? Máme řešení, které pomůže celé třídě

6. června 2024

Kopání botou do nohy stolu, cvakání propiskou, houpání na židli. Asi každý z nás si teď vybavil jedno nebo dokonce více dětí, které se takto ve škole projevují nebo projevovaly.

Tyto rušivé projevy mohou být důsledkem nahromaděného a nezpracovaného stresu dítěte. Toto napětí může způsobit náročná situace ve třídě ale i vyčerpání v důsledku delšího soustředění na výklad nebo práci s texty. Lidský mozek si jimi říká o přestávku, aby se pak zase dokázal soustředit.

Pojďme se nyní společně podívat, jak toto napětí účinně snižovat a pomoci všem dětem ve třídě k lepšímu soustředění.

Dopřejte dětem relaxační zónu

Školní prostředí je pro mnohé děti být zdrojem stresu, už jen proto, že jsou téměř pořád s mnoha dalšími lidmi na malém prostoru. Rozrušeným dětem může pomoci vytvoření relaxačního místa, které jim pomůže se zklidnit. Vytvořte ideálně společně s dětmi relaxační místo ve třídě a také jasná pravidla, jak jej používat. Toto opatření může pomoci všem dětem.

Relaxační místo ve třídě pomáhá dětem v seberegulaci a naplňuje jejich základní potřebu bezpečí.

Co je seberegulace?

Seberegulace je jednoduše schopnost člověka přizpůsobit se situaci, ve které se nachází. Od narození se jí učíme prostřednictvím vztahu s pečující osobou, která adekvátně reaguje na naše potřeby a má k nám láskyplný a pečující vztah. Díky seberegulaci se dokážeme zklidnit nebo naopak povzbudit podle toho, co je aktuálně potřeba.

Relaxační koutek.png

Kdy relaxační místo použít

Zřízení relaxačního místa je vhodné zejména tam, kde jsou děti, které citlivě reagují na stres, a díky tomu se snadněji dostávají do stavu vyčerpání, demotivace, frustrace nebo hyperaktivity projevující se únikem nebo agresivitou. Toto je typické například pro děti s traumatem, ADHD nebo poruchou autistického spektra.

Dítě, pokud je k tomu vedeno, dokáže rozpoznat svůj neklid nebo únavu, které mu začínají bránit v soustředění na školní práci. Z pozorování dítěte může tento stav vytušit i učitel. V tento moment by dítě mělo mít možnost využít relaxační místo, aby se mohlo zklidnit, aniž by narušilo výuku ostatních dětí.

Důležité je, podpořit seberegulaci dítěte ještě předtím, než přijde maximální rozrušení nebo útlum. Tím předejdeme eskalaci stresové reakce dítěte. Zvykne-li si dítě vnímat své potřeby a budeme-li mu poskytovat podporu včas, tedy ještě předtím, než ztratí kontrolu nad svým chováním.

Tip pro učitele: zařizujeme koutek ve třídě...

Ve třídě vyčleníme prostor, který nábytkem nebo zástěnou oddělíme alespoň částečně od okolního prostoru. Využít můžeme i krabici z pevnější lepenky nebo prázdné místo pod psacím stolem.

Prostor vybavíme kobercem a žíněnkou nebo sedačkou, sedacím vakem, polstrovaným nebo houpacím křesílkem. Přidáme polštářky a deku (vhodná je zátěžová), několik plyšových kamarádů a košík nebo box s regulačními pomůckami. Na stěnu v blízkosti koutku umístěte plakát s pravidly pobytu v koutku.

Relaxační místo může vytvořit nejen učitel, ale pomoci mohou i rodiče s dětmi. Každý může přinést, co má doma. Vybavování místa můžete pojmout jako společný projekt.

Společně s dětmi pak místo pojmenujte: fantazii se meze nekladou, může to být Klidný koutek, Bezpečný koutek, Oáza nebo Havaj...

Jakými pomůckami relaxační místo vybavit...

Do košíku nebo boxu vložíme relaxační a manipulační pomůcky. V nabídce by neměly chybět masážní míčky, plastelína, pop it pomůcky a tlumící sluchátka. Můžete přidat kus elastické látky. Když se do ní dítě zabalí, vyvolá to v něm podobné pocity jako objetí. Na poličku nebo jiné viditelné místo postavíme přesýpací nebo digitální hodiny k měření času pobytu na relaxačním místě.

Pomůcky ke zklidnění.png

Vizualizace pocitů

Na zeď nebo zástěnu můžeme přidat plakáty, které dětem poskytují názorné informace o tom, jak se zklidnit a zorientovat se v emocích, které právě cítí. Využíváme co nejvíce obrázky (pocitů, činností...) a co nejméně text.

Pobyt na relaxačním místě a jeho pravidla

Pro funkční využívání relaxačního místa je potřeba všechny děti seznámit s pravidly pobytu a postupem sebezklidnění. Obojí je také důležité průběžně připomínat.

Příklad:

Co udělám:

  1. Zaměřím se na svoje pocity – jak se cítím
  2. Vyberu si, čím se uklidním
  3. Nastavím si časomíru
  4. Věnuji se vybrané činnosti
  5. Po uplynutí času se vrátím do lavice nebo jdu za paní učitelkou/panem učitelem

Pravidla relaxačního místa:

  1. V koutku je vždy jen jeden z nás
  2. S pomůckami zacházím šetrně
  3. Chovám se tak, abych nerušil ostatní

Jako všechny novinky, i zřízení relaxačního místa zpočátku poutá pozornost a děti si jej přirozeně chtějí vyzkoušet. Je proto třeba počítat s adaptačním obdobím, přibližně po třech týdnech si na něj děti zvyknou a začnou jej využívat dle skutečných potřeb. Je důležité nechat všechny děti pobyt v něm vyzkoušet.

Jak se cítím - blog.png

Žáci s náročným chováním

Relaxační místo poskytuje bezpečné a klidné místo mimo jiné také žákům, jejichž chování vnímáme jako náročné a vyčerpávající nejen pro pedagogy, ale také pro samotné žáky.

Relaxační místo nabízí možnost krátkého odpočinku a uvolnění, což může přispět ke zvládání stresu a předcházení případným konfliktům.

Možnost návštěvy relaxačního koutku může žákům poskytnout alternativu k impulsivním činům nebo konfliktům. Mohou zde také pracovat na svých dovednostech seberegulace, učit se identifikovat signály stresu a vyhledávat možnosti ke snížení napětí. K tomu z počátku potřebují vedení dospělého učitele, který je nasměruje a ukáže jim vhodné možnosti seberegulace.

Úspěchy ve zvládání stresu a chování mohou posilovat sebedůvěru žáků. To může mít pozitivní dopad na jejich celkové chování a přijetí v kolektivu.

Čím ještě relaxační místo dovybavit?

Časem můžete vylepit obrázky přírody, barevné plakáty nebo inspirativní citáty.  Děti jistě potěší také malá knihovna s knihami s relaxační tématikou nebo meditačními cvičeními. Dobře poslouží také materiály pro kreativní činnosti, jako jsou kreslící potřeby, barvy, papír, nebo stavebnice.

Relaxační místo přináší výsledky

Při správném zácviku ve využívání přispívá relaxační místo k prevenci projevů náročného chování a narušování výuky. Je důležité dát možnost jej využívat všem dětem a při vhodných příležitostech připomínat účinné seberegulační techniky, které dětem pomohou ke snižování napětí a lepšímu soustředění.

Krátká relaxace nebo meditace pomůže zvýšit schopnost žáků soustředit se a zlepšit jejich pozornost během výuky.

Pravidelně komunikujte se žáky o tom, jak se cítí ve škole a jak může relaxační koutek přispět k jejich pohodě.