Poslední letošní konference PBIS se nesla v přátelské a uvolněné atmosféře

9. listopadu 2022

Listopadová konference PBIS s názvem „Podpora ohrožených dětí prostřednictvím specifických intervencí ve škole“ patřila všem, kteří se zajímají o inovativní přístupy ve vzdělávání a podporu duševního zdraví žáků a pedagogů. Konference byla organizována hybridní formou, kdy část účastníků za námi dorazila osobně do Francouzského institutu v Praze a další sledovali příspěvky pomocí online platformy na svých monitorech. Všichni se však jednomyslně shodli, že konference byla velmi inspirativní a nesla se v přátelském duchu.


Program byl od začátku do konce plný zajímavých příspěvků. Koordinátorka expertního týmu PBIS Anna Kubíčková (ČOSIV) rozvedla především téma II. a III. úrovně podpory žáků ve škole, dále vystoupila Ayse Lale Hazar, která popsala zkušenosti s podporou uprchlíků prostřednictvím PBIS v Turecku. Možnosti využití případového setkání a case managementu v podpoře ohrožených dětí představila regionální koordinátorka našeho projektu Signály, Martina Koplová (ČOSIV). Podpoře duševního zdraví dětí s náročným chováním se věnovali Miloš Březina z Týmu duševního zdraví pro děti a mládež z Kutnohorska a členka expertního týmu ČOSIV Lenka Hečková. Závěr patřil učitelce Simoně Grégrové Erbanové a odborné pracovnici projektu Pro Zdraví Duše Veronice Ješátkové, které se podělily o praktické zkušenosti s III. úrovní podpory PBIS ve škole.

„Jsem moc ráda, že se daří propojovat ověřené teoretické koncepty s praxí a na informativní začátek konference krásně navazovaly konkrétní příklady ze škol“, shrnula poslední konferenci PBIS v letošním roce Anna Kubíčková.

Děkujeme všem přednášejícím i účastníkům za veškerou energii a chuť vytvářet ve školách prostředí, kde se všichni cítí bezpečně a chovají se k sobě ohleduplně a s respektem. Naším společným cílem je, aby každé dítě zažívalo ve škole přijetí a úspěch a mohlo tak naplno rozvinout svůj vzdělávací potenciál.Konference PBIS „Podpora ohrožených dětí prostřednictvím specifických intervencí ve škole“, 1. částKonference PBIS „Podpora ohrožených dětí prostřednictvím specifických intervencí ve škole“, 2. část

Projekt podpořili:

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Děkujeme za podporu Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, nadaci Blíž k sobě a Magistrátu hlavního města Prahy.