Knihovna: Tisková zpráva

Chování

Práce s dětmi s problémovým chováním ve školním prostředí

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání začátkem tohoto školního roku zahájila ve spolupráci s Centrem pro léčbu a profesní rozvoj v oblasti péče o duševní zdraví Østbytunet z Norska realizaci dvouletého projektu s názvem Práce s dětmi s problémovým chováním ve školním prostředí.

Distanční vzdělávání

Duševní zdraví

Individualizovaná podpora žáka

Inkluze

Legislativa

Ohrožené děti

PBIS

Pandemie

Práva dětí

SVP/Podpůrná opatření

Socio-emoční učení

Stres

Trauma

Uprchlící/UA

Wellbeing