Knihovna: Článek

Chování

Žáci s problémovým chováním potřebují péči místo trestu

Článek Žáci s problémovým chováním potřebují péči místo trestu, který vyšel v červnovém čísle Průvodce společným vzděláváním, byl vytvořen za finanční podpory Islandu, Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím Fondů EHP 2014-2021, program Vzdělávání.

Distanční vzdělávání

Duševní zdraví

Nejsme připraveni na kritický stav psychiky dětí a pedagogů

Vzdělávací systém České republiky dlouhodobě postrádá systémovou podporu duševního zdraví dětí, dospívajících, mladých dospělých a všech osob, kteří s nimi pracují, především pak pedagogů, kteří jsou každodenně v přímém kontaktu s ohroženými dětmi.

Týmy dětského duševního zdraví podpoří děti a školy na Kutnohorsku

Týmy dětského duševního zdraví podpoří děti a školy na Kutnohorsku

Individualizovaná podpora žáka

Inkluze

Legislativa

Ohrožené děti

PBIS

Odborný článek: PBIS jako nástroj pro komplexní péči o duševní zdraví žáků

Ve sborníku Mezinárodní konference pro inkluzi osob se speciálními vzdělávacími potřebami – ICIPSEN byl publikován článek PhDr Lenky Felcmanové, Ph.D. a Mgr. Anny Kubíčkové s názvem Pozitivní podpora chování (PBIS) jako nástroj pro komplexní péči o duševní zdraví žáků.

Vědecký článek o podpoře duševního zdraví žáků

Odborný článek o podpoře duševního zdraví žáků pomocí systému PBIS Vědecký časopis Pedagogická orientace zveřejnil text, ve kterém detailně popisujeme, proč je systém PBIS tak přínosný a jeho základní pilíře.

Pandemie

Práva dětí

SVP/Podpůrná opatření

Socio-emoční učení

Stres

Nejsme připraveni na kritický stav psychiky dětí a pedagogů

Vzdělávací systém České republiky dlouhodobě postrádá systémovou podporu duševního zdraví dětí, dospívajících, mladých dospělých a všech osob, kteří s nimi pracují, především pak pedagogů, kteří jsou každodenně v přímém kontaktu s ohroženými dětmi.

Trauma

Uprchlící/UA

Wellbeing

Týmy dětského duševního zdraví podpoří děti a školy na Kutnohorsku

Týmy dětského duševního zdraví podpoří děti a školy na Kutnohorsku