Třídní praxe

K zavedení systému PBIS na základní škole je důležité realizovat postupné kroky v celé škole a usilovat o rámcové sjednocení pedagogického sboru. Pro vytvoření plánu implementace je nezbytná detailní znalost celého systému PBIS. Další informace a videozáznamy naleznete v knihovně nebo v anglickém jazyce na webu www.pbis.org.  

SOFA nabízí roční spolupráci při zavádění PBIS prostřednictvím akreditovaného kurzu Celoškolní PBIS.

 

Delší metodiky PBIS: 

Pozitivní podpora a vhodné reakce na chování žáků

Funkční hodnocení chování a Plán podpory chování pro žáka