Pozitivní podpora a vhodné reakce na chování žáků

Postupné zavádění jednotlivých opatření přispívá k pocitu bezpečí ve škole a umožňuje snížit výskyt náročného chování žáků, čímž šetří čas na výuku a energii pedagogů.

Při zavádění PBIS v rámci jednotlivých tříd doporučujeme přihlásit se na dvoudenní školení PBIS pro jednotlivce nebo shlédnout záznamy z konferencí PBIS. Při zavádění PBIS na úrovni celé školy doporučujeme využít podporu PBIS kouče buď ve formě jednorázových konzultací doplněných o studium dalších zdrojů nebo ve formě ročního provázení při celoškolním zavádění PBIS.

Související PBIS metodiky:

Funkční hodnocení chování a Plán podpory chování pro žáka

Třídní praxe