Funkční hodnocení chování a Plán podpory chování pro žáka

Funkční hodnocení chování je ověřený postup pedagogické diagnostiky zaměřený na odhalení spouštěčů a udržujících faktorů náročného chování a slouží jako podklad k vytvoření plánu individualizované podpory. Postup FBA odpovídá potřebám širšího spektra žáků, kteří se potýkají s přetrvávajícím náročným chováním. Před využitím metodické příručky doporučujeme poptat proškolení v práci s FBA emailem na akademie@so-fa.cz nebo prostudovat relevantní zdroje, např. zde

 

Z anglického originálu Functional Behavioral Assessment and Function-Based Support (Portland State University, 2003). Českou adaptaci textu zajistily: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. (SOFA) a Mgr. Anna Kubíčková (SOFA). 

 

Realizace projektu byla podpořena MŠMT v rámci Výzvy pro podávání žádostí na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2022. 

Grafická úprava materiálu byla podpořena nadací Blíž k Sobě v rámci realizace projektového záměru zaměřeného na podporu implementace PBIS v ČR a rozvoj odborných kapacit ČOSIV/SOFA za rok 2022. 

Související PBIS metodiky:

Pozitivní podpora a vhodné reakce na chování žáků

Třídní praxe