Karta KID pro sociální pracovníky

Metodika včasné identifikace ohroženého dítěte - pro sociální pracovníky  ->

Metodika definuje základní pojmy spojené s problematikou ohrožených dětí a rodin, vysvětluje, jaké dopady na dítě má trauma prožité v dětství a popisuje konkrétní postupy při identifikaci akutního a chronického ohrožení dítěte včetně vymezení oznamovací povinnosti a doporučení pro komunikaci s dítětem.

Metodika koordinované mezioborové spolupráce - pro sociální pracovníky  ->

Metodika vymezuje kompetence a role aktérů včasné podpory ohrožených dětí. Umožňuje tak všem pomáhajícím se zorientovat v tom, s kým mohou při podpoře ohrožených dětí spolupracovat a jakou podporu od dalších aktérů očekávat. Obsahuje konkrétní doporučení pro navázání a udržování efektivní mezioborové spolupráce.