e-Lektra

In collaboration with an international team of experts, we have developed and offer a comprehensive online course on trauma-informed approaches free of charge. The course is aimed at educational staff and all professionals working with children and young people in general. The course deepens awareness of trauma and its impact on children's thriving and introduces effective ways to support children with traumatic experiences.

About the project

The e-learning course contains five follow-up modules

  1. Buďme dětem oporou – uplatňujme trauma respektující přístup
  2. Základy podpory rozvoje odolnosti vůči traumatu
  3. Jak s dětmi a mladými lidmi řešit kolektivní traumatické události
  4. Řešení traumatu s dětmi, rodinami a pečujícími osobami
  5. Trauma v kontextu konfliktu a vysídlení

Podrobné informace o obsahu kurzu získáte v jeho anotaci. Praktické informace o legislativním rámci a podpůrných službách v České republice naleznete v příloze k e-learningu.

 

 

 

Spreading a trauma-informed approach in Czech education

Usilujeme o to, aby si základy trauma respektujícího přístupu osvojili všichni pedagogičtí pracovníci a další odborníci pracující s dětmi a mládeží. Absolvování kurzu jim pomáhá vytvářet bezpečné prostředí pro děti a podporovat jejich odolnost. Ze statistických dat vyplývá, že dítě zasažené traumatem se vyskytuje v každé třídě. Nezřídka se jedná o více dětí, kterým trauma negativně ovlivňuje vzdělávání a začlenění v kolektivu spolužáků.

Mimořádně tíživou zkušeností je válka a s ní spojené vysídlení. Všichni, kdo pečují o děti traumatizované válkou, potřebují znalosti o poskytování podpory. Traumatu v kontextu konfliktu a vysídlení je proto v online kurzu věnován samostatný modul.

Pro vstup do online kurzu vyplňte registrační formulář a vyčkejte na pozvánku e-mailem.

  • Implementation period: 09/2022-12/2024
  • Thematic area: Children's mental health
  • Partners: McKinsey Health Institute, Cincinnati Children's Hospital Medical Centre
  • Funding: Česká spořitelna Foundation; WHO Office in the Czech Republic

Training offer

Project team

Foto PhDr. Lenka Felcmanová, PhD.

PhDr. Lenka Felcmanová, PhD.

Expert guarantor

Foto Ing. Kateřina Kubátová

Ing. Kateřina Kubátová

Projektová manažerka 1. fáze

www.linkedin.com/in/k-kubatova

Foto Bc. et BcA. Klára Kujanová​

Bc. et BcA. Klára Kujanová​

Expert team - special educator

Foto  Mgr. Kateřina Nováková

Mgr. Kateřina Nováková

Expert team - psychologist

Foto Ing. Markéta Swiacká

Ing. Markéta Swiacká

Project Manager

Materials

E-learning evaluation: the results of survey among course participants

The evaluation is based on a survey that we conducted with 66 respondents before and after completing the e-learning course. The results are very encouraging. Respondents positively evaluate both the training itself and the impact on their work and perception of stress.

e-Lektra: Workbook

The workbook is an integral part of the e-learning course How to support children and young people with traumatic experiences. Participants are encouraged to complete the exercises within the relevant module throughout the course. The workbook is used to practise and review theoretical knowledge and practical skills.

Příloha k e-learningu e-Lektra

Příloha k české verzi e-learningového kurzu Jak podporovat děti a mladé lidi s traumatickými zkušenostmi, který SOFA připravila spolu s partnery z USA v rámci projektu e-Lektra, stručně doplňuje a rozvíjí obsah samotného e-learningu. Jejím cílem je uvést témata, se kterými e-learning seznamuje, do kontextu českého systému vzdělávání a podpory ohrožených dětí a mladých lidí. Obsahuje užitečné odkazy na konkrétní služby, materiály a kontakty. Doplňující informace k vybraným tématům dále odkazují na zdroje, kde je daná problematika rozvedena detailněji. V příloze jsou zároveň zmíněná témata propojena s ostatními projekty, které SOFA realizuje a které se konkrétní problematice věnují primárně.

e-Lektra: Registration Guide

The registration guide briefly informs you about all the steps you need to go through in order to successfully enrol in an e-learning course. With its help, you are sure to succeed both in enrolling and starting the course. You will also find contact details in case of any complications.

e-Lektra: Discussion Group Guide

The Discussion Group Guide provides a structured guide to regularly discuss the e-learning modules completed in a group. The proposed discussion group model allows for deeper reflection on the topics covered in the course and provides a space for useful sharing of views and experiences.

Partners

shape