Classroom PBIS, positive behaviour support in the classroom

PBIS is a proven tool for promoting desirable behaviour and preventing conflict. Two-day full-time course accredited by the Ministry of Education.

Lecturer

Price

CZK 5,550

Form

presentation

For

Učitelé ZŠ

Annotation

O systému PBIS

 • PBIS (zkratka pro Positive Behavioral Interventions and Supports) je propracovaný, výzkumem ověřený systém, který dovede řešit náročné chování dětí, odlehčit pedagogům a celkově zlepšit klima ve škole.  
 • Zahrnuje tři úrovně podpory, přičemž první úroveň je určena všem dětem, druhá je určena dětem s mírnými obtížemi v chování a třetí úroveň je pro děti s komplexními potřebami v oblasti duševního zdraví a chování 

 

Na tomto kurzu vás naučíme, jak funguje první, preventivní úroveň v rámci třídy. Dozvíte se, jak ve své třídě nastavit efektivní systém pravidel chování. Naučíte se, jak jednoduše předcházet náročnému a nežádoucímu chování, ale také jak toto chování u žáků zvládat, pokud nastane. 

Vyzkoušíte si příklady regulačních technik, nácviku očekávaného chování a přístupů podporujících respektující vztahy

Odnesete si základní poznatky o přístupu k dětem s vývojovým a akutním traumatem

Po zavedení těchto principů v praxi pak budete mít víc času na výuku, přátelské klima ve třídě a hezké vztahy s dětmi i mezi dětmi navzájem

 

Obsah kurzu 

Příčiny a projevy nevhodného chování a jak ovlivňuje vzdělávání 

Principy I. (preventivní) úrovně PBIS 

 • Nastavení jasných očekávání, jak se ve škole chovat 
 • Praktický nácvik vhodného chování po celé škole 
 • Pravidelné upevňování vhodného chování 
 • Definování jednotných přístupů k určitým typům nežádoucího chování 
 • Sjednocení a zautomatizování existujících rutinních postupů 
 • Budování dobrých vztahů 
 • Aktivní zapojení žáků i rodičů do spolupráce 

Intervence II. úrovně podpory 

 • Metoda Check-in Check-out a její využití v praxi 
 • Metodiky pro socio-emoční učení 

Na závěr vám vystavíme Osvědčení o absolvování kurzu (v elektronické podobě) a zašleme e-mailem infografiky a příručku PBIS pro učitele

 

Pokud budete mít zájem o zavedení systému PBIS v celé škole, využijte kurz Celoškolní PBIS s podporou certifikovaného PBIS kouče po dobu jednoho roku. 

 

Terms

8 October 2024 - 15 October 2024

Lecturer: Mgr. Kateřina Ciglerová

Specification of term: 09:00-16:00

Form: presentation

Location: Praha

Book -> Available capacity: Sufficient capacity
Book -> Available capacity: Sufficient capacity

Any questions should be directed to e-mail: akademie@so-fa.cz