Trauma u dětí


Bludný kruh nezpracovaného traumatu u dětí  ->

Názorně ukazuje propojení tělesných reakcí, emocí, chování a automatických myšlenek, vycházejících z jádrového přesvědčení o sobě samém. Abychom bludný kruh přerušili, je důležité změnit některou z jeho složek.

Projevy traumatu u dětí  ->

Trauma dítěte může mít vliv nejenom na aktuální stav dítěte, ale devastující dopad může mít i na celkový vývoj dítěte a může přetrvávat po celý zbytek života. Jaké jsou projevy traumatu u dětí dle věku?