Trauma respektující přístup jako řešení náročného chování

Dvoudenní akreditovaný kurz, kde se seznámíte s principy trauma respektujícího přístupu. Osvojíte si techniky pro práci s dětmi s náročným chováním.

Lecturer

Price

CZK 4,750

Form

presentation

For

Annotation

V rámci šestnáctihodinového kurzu se seznámíte s principy trauma respektujícího přístupu a jejich uplatněním v praxi, naučíte se rozumět důvodům náročného chování dětí a mladistvých. Zorientujete se v postupu včasné identifikace dětí ohrožených domácím násilím a možnostech následné podpory včetně zapojení do mezioborové spolupráce v regionu. Díky praktickému nácviku si osvojíte funkční techniky a metody v práci s dětmi s náročným chováním, které můžete využít i k podpoře vlastní psychické pohody. 

Terms

21 June 2024 - 22 June 2024

Lecturer: Mgr. Veronika Bačová, Mgr. Adéla Lábusová

Specification of term: 9:00-16:00

Form: presentation

Location: Staroměstská radnice 4/1, Praha 1, Skautský institut

Book -> Available capacity: Sufficient capacity
Book -> Available capacity: Sufficient capacity
22 August 2024 - 23 August 2024

Lecturer: Mgr. Adéla Lábusová, Mgr. Adéla Lábusová

Specification of term: 22. 08. od 9 do 16hod, 23. 08. od 9 do 16hod

Form: presentation

Location: Staroměstská radnice 4/1, Praha 1, Skautský institut

Book -> Available capacity: Sufficient capacity
Book -> Available capacity: Sufficient capacity

Any questions should be directed to e-mail: akademie@so-fa.cz