STRONG

We offer an effective programme for direct work with children and young people to support their adaptation in a new environment. The programme is particularly suitable for children and adolescents affected by war and forced displacement. The programme helps to promote their mental health and prevent challenging behaviour caused by excessive stress from difficult life situations.

About the project

10 weeks of self-regulation support and training

Program zahrnuje deset skupinových setkání (ideálně pro čtyři až osm účastníků) na týdenní bázi a jedno individuální setkání s každým z účastníků zaměřené na reflexi zkušeností dítěte a přípravu na vedení aktivity s ostatními dětmi při navazujícím skupinovém setkání. Pro každé setkání je zpracován přehledný manuál s popisem aktivit, pracovními listy a dalšími podklady pro žáky. Veškeré podpůrné materiály jsou k dispozici v češtině a ukrajinštině a připravují i na setkání s rodiči, učiteli či tlumočníky. Žáci se prostřednictvím programu STRONG naučí rozumět svým emocím, využívat vhodné relaxační techniky, určovat si osobní cíle a rozvíjet pozitivní myšlení. Postupně si zvědomují své silné stránky a zdroje podpory, které mají ve svém okolí. Skupinová i individuální setkání žákům nabízejí možnost sdílet zkušenost spojenou s jejich náročnou životní situací.

Podrobné informace o programu a školení vám rádi poskytneme na akademie@so-fa.cz

The programme and its benefits

Zkratka STRONG znamená Supporting Transition Resilience Of Newcomer Groups. Program vznikl v USA v reakci na válku v Sýrii a s ní spojenou uprchlickou krizí. Jedná se o skupinový desetitýdenní program psychosociální podpory nově příchozích žáků s potenciálně traumatickou zkušeností. Nabízí konkrétní aktivity pro žáky, které jim pomáhají rozvíjet silné stránky osobnosti a posilují jejich odolnost a schopnost zvládat stres. To jim pomáhá v adaptaci ve školním i mimoškolním prostředí a zlepšuje jejich vzdělávací výsledky. Realizace programu také snižuje psychickou zátěž učitelů spojenou se vzděláváním traumatizovaných žáků. Proškolení v realizaci programu je vhodné zejména pro školní psychology, speciální pedagogy, výchovné poradce, metodiky prevence i učitele.  Program je vhodný i pro neformální vzdělávání a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Realizace programu je možná po absolvování dvoudenního školení, které účastníky detailně seznamuje s koncepcí programu a aktivitami pro žáky. Účastníci školení získávají podrobný manuál pro jednotlivé lekce programu a materiály pro žáky.

  • Implementation period: 09/2022-12/2024
  • Thematic area: Children's mental health
  • Partners: Dr. Sharon Hoover; Dr. Jeff Bostic, Dr. Claire Crooks, Dr. Colleen Cicchetti
  • Funding: Česká spořitelna Foundation
About the STRONG programme
  • STRONG (Supporting Transition Resilience Of Newcomer Groups) is a psychosocial support programme for newly arrived children.
  • The programme was established in the USA and Canada as part of the assistance to children and adolescents who had to leave their homes because of the war in Syria.
  • The aim is to promote the mental health of children fleeing war and their successful integration into their peer communities, the education system and society at large.
ilustrace

Training offer

News and articles written about us

Project team

Foto PhDr. Lenka Felcmanová, PhD.

PhDr. Lenka Felcmanová, PhD.

Expert guarantor

Foto Ing. Kateřina Kubátová

Ing. Kateřina Kubátová

Projektová manažerka 1. fáze

www.linkedin.com/in/k-kubatova

Foto Ing. Markéta Swiacká

Ing. Markéta Swiacká

Project Manager

Materials

Manuály k projektu STRONG

Kompletní dokumentace k projektu. Jedná se o neveřejné materiály, které jsou přístupné po zadání hesla.

Partners

Donors

shape