Spolupráce ČOSIV s nadačním fondem Eduzměna

ČOSIV & Eduzměna Kutnohorsko

ČOSIV intenzivně spolupracuje s nadačním fondem Eduzměna. Podílel se na přípravě informačního letáku, kde zejm. školy mohou nalézt kontakty na Partnery v území Kutnohorska a naplno využít mezioborové spolupráce školského, sociálního i zdravotního sektoru.

Leták uvádí mj. kontakty na:

 • Multidisciplinární týmy duševního zdraví,
 • Pedagogicko-psychologické poradny,
 • Speciálně pedagogická centra,
 • Krizová centra,
 • Charitu, OSPOD,
 • Dětské domovy a azylová centra apod.

Díky letáku mají školy na jednom místě uvedeny kontakty, se kterými mohou spolupracovat v okamžiku, kdy u dítěte identifikují faktory jako jsou:

 • potíže v oblasti vzdělávání,
 • potíže v oblasti duševního zdraví,
 • potíže v oblasti chování,
 • závislosti,
 • náročná životní situace rodiny,
 • ohrožení sociálním vyloučením,
 • rodiče dítěte nezvládají svou roli,
 • krize v rodině nebo násilí v blízkých vztazích,
 • jazyková bariéra v rodině,
 • nevhodné trávení volného času.

Vytvořený leták nabízí rovněž informace, jak postupovat při změnách v chování dítěte. Především navrhuje aktivní řešení situace ve spojení s relevantními aktéry s cílem na prvním místě dítěti adekvátně pomoci s ohledem na jeho potřeby.