School helps children at risk (PBIS)

We promote appropriate behaviour and psychological resilience in children at risk. Through PBIS, we develop safe school environments that help students and teachers. This is the third year we have implemented PBIS in three pilot elementary schools. At a systemic level, we are integrating PBIS principles into the training of future and current teachers. In addition, as part of the project, we hold professional development events for the general public.

About the project

We educate professionals as well as parents
 • We provide training for workers involved in social services, health care, education and police, focused on early identification of children at risk.
 • We regularly organize case seminars for professionals, workshops for transferring know-how to professionals working with children.
 • We are currently planning a course for the development of parental competences and much more.
Introducing PBIS to pilot elementary schools
 • We have adapted the system for the Czech environment
 • We have selected schools from different locations and with different burdens of challenging behaviour
 • We have assembled implementation teams
 • Leading American experts have visited each of the pilot schools
Further promotion and dissemination

We promote PBIS principles to other schools

We have been instrumental in the development of a freely available and practically oriented CSI methodology

 • Fund provider: Active citizens fund
 • Project number: 0004/2019/ACF/1
 • Realization period: 3/2020 – 2/2023
 • Thematic area: disadvantaged groups
 • Recipient: Society for All
 • Project coordinator: Mgr. Anna Kubíčková, anna.kubickova@so-fa.cz

The project is supported by the Committee of Good Will - the Olga Havel Foundation from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the society and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights, including the rights of those belonging to minority groups. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will - the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.

What is PBIS
 • PBIS (Positive Behavioral Interventions and Supports) is a proactive approach by schools to create a welcoming atmosphere and safe environment in schools
 • A core principle of PBIS is the reinforcement of school-wide, positively articulated behavioral norms
 • PBIS is currently being used by more than 25,000 schools in the U.S. and is gradually being implemented in many other countries
ilustrace

Implementation team

Foto Mgr. Dana Benešová​

Mgr. Dana Benešová​

Project Manager

Foto PhDr. Lenka Felcmanová, PhD.

PhDr. Lenka Felcmanová, PhD.

Expert guarantor

Foto Mgr. Anna Kubíčková​

Mgr. Anna Kubíčková​

Expert Team Leader

Materials

Infografiky - náročné chování ve školách

Náročné chování je zastřešující pojem pro chování dětí, které se výrazně odlišuje od očekávaného chování pro daný věk a negativně ovlivňuje učení a vztahy ve škole.

Podpora duševního zdraví ve školách

V pátek 10. ledna 2020 ČOSIV ve spolupráci s Národní sítí Místních akčních skupin (NS MAS ČR) spoluorganizoval seminář na téma podpory dětského duševního zdraví ve školách. Jako první představil Milan Kotík z AISIS program Mimalizace šikany (MIŠ).

Představení implementačního rámce PBIS

Představení implementačního rámce na podporu pozitivního chování dětí a žáků ve školách PBIS čili Positive Behavioral Interventions & Supports.

Pocit bezpečí a přátelské klima ve školách

Materiály z odborného semináře „Podpora vhodného chování PBIS na celé škole“

Class practice

The support material includes a brief introduction to the principles of PBIS and self-assessment sheets designed for primary school teachers to gradually transfer positive behaviour support into the classroom.

Positive support and appropriate responses to pupil behaviour

This methodology presents research-validated strategies and measures to help educators set up an environment that supports appropriate student behaviour.

Stručný video-rozhovor s dr. Goodmanem

Na radost z učení a zážitek z úspěchu má ve škole právo každé dítě

Konference PBIS ke II. a III. úrovni podpory

Konference PBIS „Podpora ohrožených dětí prostřednictvím specifických intervencí ve škole“

Vědecký článek o podpoře duševního zdraví žáků

Odborný článek o podpoře duševního zdraví žáků pomocí systému PBIS Vědecký časopis Pedagogická orientace zveřejnil text, ve kterém detailně popisujeme, proč je systém PBIS tak přínosný a jeho základní pilíře.

Přednáška Steva Goodmana – PBIS

Přednáška Steva Goodmana, ve které představuje výzkumně ověřený koncept prevence a intervence zaměřený na problémové chování žáků Positive Behavior Intervention and Support (PBIS). Jedná se o komplexní systém zaměřený na management třídy, nastavení školního prostředí, cílenou intervenci u žáků se závažnými problémy v chování i podporu zapojování rodičů žáků. Efektivita PBIS byla ověřena mnoha výzkumnými studiemi.

Infografika Umění zklidnění

Infografika stručně popisuje tři způsoby zklidnění rozrušeného dítěte

Videospoty o PBIS pro děti i učitele

Jak na pozitivní podporu chování přibližují učitelům i dětem následující dva videospoty, které můžete vídat ve školách na interaktivních tabulích Ámos vision.

PBIS na konferenci DYSKORUNKA 2020(21)

Záznam prezentace představuje základní pilíře přístupu PBIS k prevenci náročného chování žáků ve škole a diferencované intervenci poskytované v závislosti na míře podpory, kterou žáci v oblasti sociálního fungování ve škole potřebují.

Konference pro Agenturu pro sociální začleňování v roce 2021

V roce 2021 jsme vystoupili na 8 regionálních online konferencích pro Agenturu pro sociální začleňování. Záznamy z konferencí si můžete přehrát přes link níže:

Functional Behavioural Assessment and Behaviour Support Plan for the pupil

The methodological guide with forms for the implementation of a Functional Behavioral Assessment (FBA) and the development of a Student Behavior Change Support Plan is intended primarily for professionals and teams in elementary schools implementing PBIS and/or who regularly support students with intensive behavioral needs.

Funkční analýza chování a individuální výchovný plán

Webinář na téma Funkční analýza chování (FACH) představuje principy, postupy a ukázky nástrojů diagnostického přístupu pro určování funkce chování žáka, využívaného při poskytování víceúrovňové podpory chování v rámci PBIS (Pozitivní podpora chování žáků).

Přednáška Margreet van Oudheusden – PBIS

V přednášce Margreet van Oudheusden je představena metoda intervence PBIS (Positive Behavior Intervention and Support), především PROČ, JAK a CO tato intervence mění v chování žáků. Jedná se o komplexní systém zaměřený na management třídy, nastavení školního prostředí a cílenou intervenci u žáků s problémovým chováním.

Odborný článek: PBIS jako nástroj pro komplexní péči o duševní zdraví žáků

Ve sborníku Mezinárodní konference pro inkluzi osob se speciálními vzdělávacími potřebami – ICIPSEN byl publikován článek PhDr Lenky Felcmanové, Ph.D. a Mgr. Anny Kubíčkové s názvem Pozitivní podpora chování (PBIS) jako nástroj pro komplexní péči o duševní zdraví žáků.

Návrat dětí do škol po přerušení výuky

Přinášíme šest strategií zvyšujících pocit bezpečí, předvídatelnosti a očekávaného chování. Ty umožňují při návratu do škol poskytnout nejen plošnou podporu všem žákům, ale i cílenou podporu dětem s vyšší potřebou podpory.

První česká konference pozitivní podpory chování PBIS

První česká konference Pozitivní podpory chování PBIS (Positive Behavioral Interventions & Supports) je určena expertům v oblasti školství, ředitelům a učitelům základních škol, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga, výchovným poradcům a všem, které zajímají inovativní přístupy ve vzdělávání a podpora duševního zdraví žáků a pedagogů.

Partners

shape