Poruchy chování v základním školství v datech

Připravili jsme pro vás analýzu vývoje počtu žáků s poruchami chování v základním školství a souvisejících proměnných (vývoje počtu klientů kurátorů pro děti a mládež, počtu trestných činů spáchaných mladistvými apod.). Přestože se může zdát, že počet žáků s problémy v chování narůstá, ve skutečnosti je dlouhodobě setrvalý. Došlo však k výrazné proměně v oblasti diagnostiky, kdy je ve školství častěji než dříve udělována diagnóza poruchy chování. V následujících několika letech bude zajímavé posoudit, jak se do vývoje počtu žáků s diagnózou poruchy chování promítne skutečnost, že primární odpovědnost za zjišťování této diagnózy pro oblast školství byla ze školských poradenských zařízení přenesena na lékaře (dětské psychiatry) a klinické psychology. I tyto informace vám v budoucnu na našich stránkách představíme. Zvýšení počtu diagnostikovaných dětí nelze vnímat jako negativní jev, neboť stanovení speciálních vzdělávacích potřeb umožňuje zajištění podpory pro žáky samotné i jejich učitele a spolužáky.

Problémy v chování žáků vnímají učitelé jako oblast, ve které by nejvíce uvítali metodickou podporu a další vzdělávání. Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání ve spolupráci s předními světovými odborníky na problematiku zvládání náročného chování dětí v prostředí školy připravuje v roce 2018 sérii seminářů a workshopů zaměřených na toto téma. Zároveň bude vyškolena skupina lektorů v intervenčních postupech šitých na míru potřebám českých škol. Podpoře žáků s náročným chováním i jejich učitelů se budeme věnovat také prostřednictvím podpory přijímání systémových opatření zaměřených na rozšiřování psychosociálních služeb a spolupráci pracovníků ve školství, zdravotnictví a sociálních službách v rámci připravované reformy psychiatrické péče.

Hlavní zjištění:

  • Ve školním roce 2016/2017 se v základních školách vzdělávalo 9 225 dětí s diagnózou závažné poruchy chování (dále jen poruchy chování).
  • Většina dětí s diagnózou poruchy chování se vzdělává v běžných školách.
  • Ve školním roce 2005/2006 bylo diagnostikováno celkem 2289 dětí s poruchou chování, za období 11 let se tedy celkový počet diagnostikovaných dětí zvýšil téměř čtyřnásobně. Ze statistických dat mimo oblast školství nicméně vyplývá, že počet dětí se závažnými problémy v chování (např. páchání trestné činnosti) dlouhodobě stagnuje, v případě některých indikátorů dokonce klesá. Hlavní příčinou zvýšení počtu diagnostikovaných dětí jsou tedy pravděpodobně změny v diagnostické praxi školských poradenských zařízení. V minulosti totiž u mnoha dětí s problémovým chováním tato diagnóza stanovována nebyla.
  • Mezi kraji existují vysoké rozdíly v podílu dětí s diagnózou poruchy chování. V některých krajích tedy zřejmě dochází k častějšímu přidělování této diagnózy než v jiných.