Návrh opatření k mírnění negativních dopadů pandemie ...