Návrh opatření ČOSIV k aktuální situaci ve školách v oblasti duševního zdraví

Situace ve školách je vážná. Pandemie, opakované uzavírky škol, karantény a stále nejistá a proměnlivá situace mají negativní dopady na duševní zdraví a celkový wellbeing dětí. Ohrožené jsou zejména různě znevýhodněné děti, především ty, které nemají podpůrné rodinné prostředí a dobré vztahy ve škole a mimo ni. Krizové služby a ambulance jsou přeplněné. Podle dostupných dat i informací ze škol narůstají duševní obtíže dětí a mládeže, patologické chování (agrese, šikana, závislostní chování) a násilí, výjimkou nejsou ani pokusy a dokonané sebevraždy dětí. Všechny děti, zejména však děti ohrožené a znevýhodněné, proto v dnešní době potřebují zvýšenou podporu v psychosociální oblasti.

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání proto přichází s návrhem následujících opatření za účelem stabilizace kritické situace ve školách v oblasti duševního zdraví v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.