Materiály pro zlepšení komunikace s dítětem i dospělými klienty


Základní komunikační zásady  ->

Jak získat důvěru dítěte a jak s ním probrat i závažnější témata tak, aby jim porozumělo? Pomocníkem mohou být základní komunikační zásady, které jsou ušité na míru komunikaci s dítětem.

Doporučení, čemu se vyhnout v komunikaci s dítětem  ->

9 doporučení, jak s ohroženými dětmi NEKOMUNIKOVAT, tedy co NEDĚLAT.

Doporučení, jak navázat vztah s dospělými klienty  ->

Jak mohou sociální pracovníci a další odborníci jednodušeji navázat vztah s dospělými klienty, jak si k nim najít cestu? Pomocníkem může být 6 hlavních principů trauma-informovaného přístupu, které lze využít i v práci s dětskými klienty.

Tipy, jak vést rozhovor s rodiči  ->

Dobrá komunikace s rodiči stojí na oboustranném porozumění a důvěře. Vyvarujte se domněnek, škatulkování a snažte se spíše rodinu poznat a pochopit.