Konference pro Agenturu pro sociální začleňování v roce 2021

Téma Vliv životní situace na chování, prožívání a učení dětí zahrnuje dopady negativních zkušeností v dětství a vývojového traumatu, ale také možnosti, jak podporovat resilienci i zmírňovat negativní dopady i díky nespecifické prevenci založené na jednoduchých principech.

Start ze zadní řady  ->

Online regionální konference pro Jihočeský kraj, 14.4.2021. 10:30 – 11:20 Vliv životní situace na chování, prožívání a učení dětí – Mgr. Anna Kubíčková, ČOSIV. https://www.socialni-zaclenovani.cz/konference-jihocesky-kraj/

Vím, kam jít. Na cestě k rovnému přístupu ve vzdělávání.  ->

Online regionální konference pro Moravskoslezský kraj, 28.4.2021 10:30 – 11:10 Vliv životní situace na chování, prožívání a učení dětí – PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D., Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

ROVNÉ PODMÍNKY VE VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU KARLOVARSKÉHO KRAJE  ->

Regionální online konference pro Karlovarský kraj, 19.5.2021. 13:00 – 13:50 Vliv životní situace na chování, prožívání a učení dětí – Mgr. Anna Kubíčková, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání. https://www.socialni-zaclenovani.cz/konference-karlovarsky-kraj/

ŠKOLA JAKO DRUHÁ RODINA  ->

Online regionální konference pro Královehradecký kraj, 9.6.2021. 11:00 – 11:50 – Vliv životní situace na chování, prožívání a učení dětí – Mgr. Anna Kubíčková, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání. https://www.socialni-zaclenovani.cz/konference-khk/

ROZVOJ PODPŮRNÝCH SÍTÍ INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  ->

Regionální online konference pro kraj Vysočina, 23.9.2021. 09:45 – 10:30 – Vliv životní situace na chování, prožívání a učení dětí – Mgr. Anna Kubíčková, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání. https://www.socialni-zaclenovani.cz/konference-vysocina/

TENKÁ HRANICE MEZI VZDĚLÁVÁNÍM A SOCIÁLNÍ OBLASTÍ  ->

Regionální online konference pro Liberecký kraj, 21.10.2021. 11:40 – 12:20 – Vliv životní situace na chování, prožívání a učení dětí – Mgr. Anna Kubíčková, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z. s. https://www.socialni-zaclenovani.cz/konference-liberecky-kraj/

PODPORA ŽÁKŮ SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM – VÝCHODISKA A PRAXE  ->

Regionální online konference pro Zlínský kraj, 11.11.2021. 11:00 – 11:50 – Vliv životní situace na chování, prožívání a učení dětí – Mgr. Anna Kubíčková, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání. https://www.socialni-zaclenovani.cz/konference-zlinsky-kraj/

PREVENCE VÝCHOVNÝCH OBTÍŽÍ A VZNIKU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ  ->

Regionální online konference pro Pardubický kraj, 25.11.2021. 10:30 – 11:00 – Vliv životní situace na chování, prožívání a učení dětí – PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D., místopředsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. https://www.socialni-zaclenovani.cz/konference-pardubicky-kraj/