Karty potřeb dětí pro sebereflexi praxe učitele

Organizace Liga lidských práv vytvořila v rámci projektu Férová škola KARTY POTŘEB DĚTÍ PRO UČITELE.

V JAKÝCH SITUACÍCH KARTY POUŽÍVAT

  • Primární cíl karet je zhodnotit vaši učitelskou praxi. Co z hlediska potřeb dětí vaše hodiny plní a co ne? Co by se dalo vylepšit?
  • Dále je lze použít během přípravy na hodinu a ověřit si, že na potřeby dětí myslíte a jakými konkrétními přístupy je naplňujete.
  • Můžete je také použít při vypilovávání podpůrných plánů.
  • K vytyčení priorit - tedy k definování toho, jaké potřeby dětí jsou pro vaše děti ve třídě aktuálně prioritní oproti jiným
  • Pro zamyslení se nad dítětem, které ve škole nějakým způsobem selhává.
  • Nebo jakkoliv se vám bude hodit :). V metodice také najdete METODIKU PRO RODIČE

Zdarma ke stažení je k dispozici kompletní metodika práce s kartami a jednotlivé karty.

Podrobnější informace najdete na webu Férová škola.