Interkulturní výchova - Nemám rád, když...


Aktivitu Nemám rád, když... můžete použít, pokud se chcete ve třídě s dětmi zaměřit na interkulturní výchovu dle osobnostního přístupu. Aktivita je také velmi vhodná, chcete-li připravit žáky třídy na příchod nového spolužáky/spolužačky, který pochází z odlišného kulturního prostředí a vzhledově se odlišuje. Stejně tak lze aktivitu modifikovat např. před příchodem žáka/žákyně s Downovým syndromem.

Pro potřeby konkrétní třídy lze aktivitu modifikovat dle zájmů žáků či místa, o kterém se v textu mluví (jižní Čechy můžete vyměnit za jakýkoliv jiný kraj).

 

Nemám rád, když...

Cíle

Žáci:

 • Vyjádří, jaké jednání a chování ve vztahu k nim jim není příjemné.
 • Najdou charakteristiky, které mají společné s chlapcem z příběhu.
 • Vysvětlí vlastními slovy, co je to předsudek.
 • Popíšou, v jakých situacích se s předsudky setkávají nebo mohou setkat.

Věková kategorie

 • stupeň ZŠ
 • Při výběru jiného textu je možné použít lekci i na 2.stupni ZŠ či víceletém gymnáziu.

Využití v předmětu

 • český jazyk, průřezové téma multikulturní výchova

Čas

 • 70 minut

Pomůcky

 • text okopírovaný pro každého žáka
 • pastelky, fixy
 • tabule a křídy nebo flipchart s fixy
 • mapa ČR
 • fotografie zobrazující nějakou vesnici např. v jižních Čechách
 • lepící páska nebo guma
 • fotografie černošského, asijského, romského chlapce nebo žáka s downovým syndromem
 • lepící páska

 

Průběh aktivity

Vstupní/evokační část:

 • Žáci sedí v lavicích uzpůsobených do tvaru podkovy tak, aby na sebe vzájemně viděli. Na tabuli napište větu: „Nemám rád, když se mnou někdo jedná nějakým způsobem jen proto, že jsem_____________.“
 • Každému žákovi rozdejte lístek papíru. Jejich úkolem je opsat si na lístek větu z tabule a doplit ji. Zeptejte se jich, jestli někdy měli pocit, že se s nimi jedná nějakým způsobem jenom proto, že jsou „nějací“ (např., že patří k nějaké skupině, nebo že jsou v něčem jiní apod.). Dejte jim chvíli na promyšlení odpovědi. Můžete uvést příklad: „Já nemám ráda, když řídím auto, jedu pomaleji a někdo na mě pokřikuje: no jo, ženská.“
 • Poté žáky vyzvěte, aby nalepili své lístky na flipchart, který mezi tím připravíte. Nechte je prohlédnout si všechny lístky. Když se bude chtít někdo na něco zeptat nebo se k něčemu vyjádřit, tak může.
 • Po prohlédnutí umístěte flipchart na viditelné místo ve třídě.

Hlavní část:

 • Sedněte si s žáky do kruhu a přečtěte jim text o Honzovi Podlážkovi. Text mohou číst žáci i sami.
 • Ukažte jim fotografii vybrané jihočeské vesnice. Zeptejte se jich, jestli vědí, kde vesnice leží. Využijte při tom mapu ČR. Nejdříve mohou žáci najít České Budějovice, potom vybranou vesnici. Zeptejte se, co o tomto kraji vědí, případně jim sdělte nějaké informace.
 • Proberte s žáky, co si z textu pamatují, co je zaujalo. Návodné otázky: Jak se jmenují Honzovi kamarádi? Jaké jsou Honzovy zájmy? Jaké je Honzovo nejoblíbenější jídlo? Vše zapisujte na tabuli nebo flipchart do levé poloviny. Poté se zeptejte žáků např.: Jmenují se někteří vaši kamarádi stejně? Má někdo stejné zájmy? Chutná někomu stejné jídlo? Pokud třeba Martin řekne, že jeho oblíbeným jídlem je také krupičná kaše, napište na pravou půlku flipchartu Martin a šipku ke krupičné kaši v levé půlce. Takto monitorujte a zapište vše, co se shoduje u žáků a Honzíka. Pozorně si s dětmi zapsané přečtěte.
 • Žáci se vrátí do lavic. Jejich úkolem bude nakreslit, jak si Honzu představují. Všechny obrázky dejte na koberec doprostřed místnosti, žáci si sesednou do kruhu okolo výkresů.
 • Když si žáci obrázky prohlédnou, ukažte jim Honzovu fotografii (fotografie např. černošského, asijského, romského či jiného na první pohled vzhledově „odlišného“ chlapce). Nijak situaci nekomentujte, nechte žáky sdělit všechny své komentáře, pocity.

Závěrečná část:

 • Poté, co žáci situaci spontánně okomentují, zeptejte se jich: Jak Honza asi nemá rád, když s ním lidé jednají? S jakými situacemi se může Honza setkávat? Odpovědi zapisujte na stejnou tabuli/flipchart, na který žáci lepili své lístečky na začátku hodiny (nemám rád, když...).
 • Na závěr zůstaňte s žáky v kruhu. Pokračujte v práci s danou větou a upozorněte je, že lidé se k sobě často chovají (jednají, posuzují se) na základě stereotypů nebo předsudků a nikoli na základě osobní zkušenosti. Zeptejte se, jestli vědí, co jsou to předsudky nebo co si na základě proběhlé aktivity myslí, že by mohly být. Jaké v nich tento pojem vzbuzuje pocity? Proč lidé předsudky používají? Nechte žáky říct, co si z této hodiny odnášejí.