Infografiky - náročné chování ve školách


Maslowova pyramida potřeb  ->

Aby se žák mohl učit a tvořit si vztah k poznání, musí být naplněny jeho základní životní potřeby

Příčiny problémového chování ve škole  ->

Učení a chování jsou úzce spojené nádoby. Neřešené problémy v učení vedou k problémům v chování a naopak, problémy v chování mají negativní dopad na učení. Role učitele v péči o duševní zdraví dětí, rozvoj jejich psychosocíálních kompetencí a vytváření bezpečného klimatu ve třídě je naprosto zásadní a klíčová!

Reakce dítěte na stres  ->

Nenaplňování základních potřeb dítěte v rodině, ve škole nebo mimo ni, působí dítěti výrazný stres. Silný nebo chronický stres způsobuje obrannou reakci organizmu.