Hodnocení e-learningu: průzkum mezi účastníky kurzu

  • 88 % účastníků hodnotilo kurz jako zcela nebo spíše využitelný v českém prostředí
  • 81 % účastníků si myslí, že na jejich pracovišti využijí možnost společné diskuze podle příručky
  • 83 % nyní hodnotí lépe své aktuální znalosti a dovednosti v zavádění trauma respektujícího přístupu ve školním prostředí
  • 77 % účastníků nyní méně stresuje práce s žáky, kteří zažili trauma