Heinz Brandt Sekundarschule

Heinz Brandt Schule je sekundární škola, ve které jsou žáci vzděláváni v 7. až 10. ročníku. Na rozdíl od tradičních sekundární škol v Německu, tato škola vzdělává společně žáky maturitních a nematuritních oborů. Po jednotné zkoušce v 10. ročníku žáci dále pokračují ve vzdělávání dle své profilace na gymnáziu nebo v odborné přípravě na výkon povolání.

Do vize školy patří:

  • Intenzivní příprava na život a práci – potvrzeno výsledky – většina studentů bez problémů ukončí studium a nacházejí návazná studia
  • Zaměření na kreativitu – hudba, divadlo, tanec
  • Škola se prezentuje jako škola pro všechny – mnoho studentů z migrantského prostředí
  • Optimistický přístup, pozitivní klima
  • Spolupráce s místními středními a vyššími školami
  • Specializace – práce s migranty, integrace „slabších“ studentů na trh práce.

Školu jsme navštívíli v rámci studijní stáže a přinášíme vám rozhovor s Annou Faber - učitelkou němčiny jako druhého jazyka a zároveň učitelkou v tzv. Willkomensklasse.

Podrobněji si o škole můžete přečíst ZDE.