e-Lektra

Ve spolupráci s mezinárodním týmem odborníků jsme připravili a zdarma nabízíme ucelený online kurz o trauma respektujícím přístupu. Kurz je určen pedagogickým pracovníkům a obecně všem odborníkům pracujícím s dětmi a mládeží. Kurz prohlubuje povědomí o traumatu a jeho dopadu na prospívání dětí a seznamuje s účinnými způsoby podpory dětí s traumatickou zkušeností.

O projektu

E-learningový kurz obsahuje pět navazujících modulů

  1. Buďme dětem oporou – uplatňujme trauma respektující přístup
  2. Základy podpory rozvoje odolnosti vůči traumatu
  3. Jak s dětmi a mladými lidmi řešit kolektivní traumatické události
  4. Řešení traumatu s dětmi, rodinami a pečujícími osobami
  5. Trauma v kontextu konfliktu a vysídlení

Podrobné informace o obsahu kurzu získáte v jeho anotaci. Praktické informace o legislativním rámci a podpůrných službách v České republice naleznete v příloze k e-learningu.

 

 

 

Šíříme trauma respektující přístup v českém školství

Usilujeme o to, aby si základy trauma respektujícího přístupu osvojili všichni pedagogičtí pracovníci a další odborníci pracující s dětmi a mládeží. Absolvování kurzu jim pomáhá vytvářet bezpečné prostředí pro děti a podporovat jejich odolnost. Ze statistických dat vyplývá, že dítě zasažené traumatem se vyskytuje v každé třídě. Nezřídka se jedná o více dětí, kterým trauma negativně ovlivňuje vzdělávání a začlenění v kolektivu spolužáků.

Mimořádně tíživou zkušeností je válka a s ní spojené vysídlení. Všichni, kdo pečují o děti traumatizované válkou, potřebují znalosti o poskytování podpory. Traumatu v kontextu konfliktu a vysídlení je proto v online kurzu věnován samostatný modul.

Pro vstup do online kurzu vyplňte registrační formulář a vyčkejte na pozvánku e-mailem.

  • Období realizace: 09/2022-12/2024
  • Tematická oblast: Duševní zdraví dětí​
  • Partneři:  McKinsey Health Institute, Cincinnati Children’s Hospital Medical Centre​
  • Financování: Nadace České spořitelny; Kancelář WHO v České republice


Nabídka školení

Zástupce SOFA v projektu

Foto PhDr. Lenka Felcmanová, PhD.

PhDr. Lenka Felcmanová, PhD.

Odborná garantka

Foto Ing. Kateřina Kubátová

Ing. Kateřina Kubátová

Projektová manažerka 1. fáze

www.linkedin.com/in/k-kubatova

Foto Bc. et BcA. Klára Kujanová​

Bc. et BcA. Klára Kujanová​

Expertní tým - metodička

Foto  Mgr. Kateřina Nováková

Mgr. Kateřina Nováková

Expertní tým - psycholožka​

Foto Ing. Markéta Swiacká

Ing. Markéta Swiacká

Projektová manažerka

Materiály

Příloha k e-learningu e-Lektra

Příloha k české verzi e-learningového kurzu Jak podporovat děti a mladé lidi s traumatickými zkušenostmi, který SOFA připravila spolu s partnery z USA v rámci projektu e-Lektra, stručně doplňuje a rozvíjí obsah samotného e-learningu. Jejím cílem je uvést témata, se kterými e-learning seznamuje, do kontextu českého systému vzdělávání a podpory ohrožených dětí a mladých lidí. Obsahuje užitečné odkazy na konkrétní služby, materiály a kontakty. Doplňující informace k vybraným tématům dále odkazují na zdroje, kde je daná problematika rozvedena detailněji. V příloze jsou zároveň zmíněná témata propojena s ostatními projekty, které SOFA realizuje a které se konkrétní problematice věnují primárně.

Hodnocení e-learningu: průzkum mezi účastníky kurzu

Hodnocení vychází z průzkumu, který jsme realizovali u 66 respondentů před a po absolvování kurzu. Zkoumali jsme spokojenost s obsahem a reálný dopad na práci účastníků kurzu. Výsledky jsou velmi povzbudivé. Respondenti hodnotí pozitivně jak samotné školení, tak dopad na jejich práci a vnímání stresu.

e-Lektra: Průvodce diskuzní skupinou

Průvodce diskuzní skupinou představuje strukturovaný návod, jak ve skupině pravidelně diskutovat absolvované moduly e-learningu. Navržený model diskuzní skupiny umožňuje hlubší zamyšlení nad tématy, která kurz pokrývá, a dává prostor pro užitečné sdílení názorů a zkušeností.

e-Lektra: Pracovní sešit

Pracovní sešit je nedílnou součástí e-learningového kurzu Jak podporovat děti a mladé lidi s traumatickými zkušenostmi. Účastníci jsou v průběhu kurzu vybízeni k vyplnění cvičení v rámci příslušného modulu. Pracovní sešit slouží k procvičení a zopakování teoretických poznatků a praktických dovedností.

e-Lektra: Průvodce registrací

Průvodce registrací stručně informuje o všech krocích, kterými je třeba projít s cílem se úspěšně zapsat do e-learningového kurzu. S jeho pomocí se Vám jistě podaří jak zápis do kurzu, tak jeho zahájení. Naleznete v něm též kontakt pro případ jakýchkoli komplikací.

Partneři

shape