Duševní zdraví dětí a adolescentůVýzkumy ukazují, že polovina duševních poruch začíná již ve školním věku, k jejich diagnostice však dochází až později. Alarmující je, že většina dětí a dospívajících (dále jen děti) nedostává potřebnou psychologickou péči a podporu. Celosvětově se ukazuje, že zhruba 20 % dětí trpí alespoň jedním duševním onemocněním, přičemž nediagnostikovaných duševních problémů je ještě více. Nejčastěji se jedná o poruchy v oblasti úzkostí, depresí a poruch chování. Obecně se ukazuje, že asi 10 % dětí potřebuje v nějaké formě pedopsychiatrickou péči.

Včasná identifikace duševních obtíží u dětí vede ke snížení rizika rozvoje do závažnější formy a potřeby psychiatrické péče v dospělosti, zvýšení kvality života a také snižuje nutnost poskytování dalších zdravotních a sociálních služeb souvisejících s rozvojem rizikového chování.