Do školy s úsměvem: jak budovat bezpečné prostředí a přátelské klima v českých školách

7. listopadu 2023

  • Praktické tipy a doporučení pro péči o školní klima zájemcům přiblížili zahraniční i tuzemští odborníci
  • Kvalita prostředí má zásadní vliv na psychický stav, chování i výkonnost dětí i dospělých
  • Vhodné chování lze na základních a středních školách vyučovat podobně jako jiné předměty


Praha, 7. listopad 2023 – Tuzemským školám pomáhá se zavedením systému rozvíjejícího péči o školní prostředí nezisková organizace Society for All (SOFA). Díky výzkumně ověřeným postupům tak mohou pedagogové u žáků podpořit žádoucí chování a duševní zdraví. Systém PBIS (Positive Behavioral Interventions and Supports) využívají základní a střední školy po celém světě. Své zkušenosti s ním představili na konferenci v Praze mimo jiné odborníci z USA, Finska a Norska.


Systém PBIS rozvíjí přirozenou schopnost dětí naučit se projevovat ve školním prostředí žádoucím chováním, které se dá osvojit podobně jako další dovednosti vyučované ve školách. 


Díky tomu mohou české školy rozvíjet bezpečné prostředí, které pomáhá žákům i učitelům, jak potvrzuje vedoucí expertního týmu PBIS, Anna Kubíčková: „Při zavádění systému PBIS se zaměřujeme zpočátku na efektivní učení a fixaci žádoucího chování. Sjednocujeme očekávání napříč pedagogickým sborem, které pak učitelé s žáky nacvičují v konkrétních prostorách školy. Pravidelně oceňujeme vhodné chování u žáků, především u těch, kteří mívají s chováním obtíže. Sjednocujeme také vhodné reakce pedagogů na náročné chování tak, aby byly co možná nejefektivnější a zároveň nenarušovaly třídní klima, vztahy mezi žáky nebo jejich vztahy k učitelům. Předvídatelnost chování pedagogů také podporuje pocit bezpečí, předchází výskytu náročného chování ve třídě. Na systémové úrovni začleňujeme principy PBIS do vzdělávání budoucích i stávajících učitelů.”


V českém prostředí již tento systém funguje v 16 školách. Jednou z prvních škol, kde PBIS systém zavádějí, je ZŠ v Benešově nad Ploučnicí. Tamější ředitel Jakub Zelený se věnuje oblasti mentoringu a zaměřuje se také na kvalitní spolupráci v rámci školy, což perfektně ladí k filozofii PBIS. „Naším cílem je pozitivní, bezpečné a svobodné školní prostředí, kde se cítí být podporováni a respektováni jak pedagogové, tak žáci. A PBIS systém jsme si vybrali jako prostředek k jeho dosažení,“ uvedl.


Pozitivní chování se učí také žáci v Norsku, USA nebo Finsku


Norská odbornice Christin Weiss se například zaměřuje na to, jak může vnímání dospělých pomoci snížit problémové chování a usnadnit přístup k učení. Konkrétně jde o změny v chápání významu vztahu a regulačních schopností u dětí: „Začlenění režimu a předvídatelnosti podpory ve vztazích a používání senzomotorických pomůcek a pohybu ve třídě může dětem pomoci uvolnit napětí nebo snížit stres a úzkost a v neposlední řadě také zlepšit soustředění. Díky svým dlouholetým zkušenostem mohu zařazení těchto praktických dovedností do každodenní vyučovací praxe jen doporučit.” 


Adaptaci této bezesporu příznivé pozitivní změny v českých školách se věnuje mimo jiné americká odbornice na sjednocování přístupu škol, Tosha Owens: „Uplatňování pozitivní podpory chování je velmi účinným způsobem, jak dlouhodobě zlepšit studijní výsledky a chování žáků. Poskytuji proto návrhy na praktickou aplikaci a udržitelnost v českém prostředí s místními pedagogy. Doufám, že pomohu vytvořit pevné základy systému PBIS, které v následujících letech povedou k pozitivnímu dopadu na mnoho žáků českých základních škol.“


Dobrou praxi lze čerpat i z dalších vzdělávacích systémů například z toho finského, který je dlouhodobě považován za jeden z nejfunkčnějších na světě. „Klíčem ke změně klimatu a ke kvalitnímu vzdělávání je především pozitivní přístup. Ten je důležitý jak při zavádění I. úrovně podpory očekávaného chování, která je určena pro všechny žáky, tak na II. a III. úrovni, která podporuje děti s náročným chováním. Největších úspěchů dosahujeme při pozitivní motivaci a pocitu úspěchu v této oblasti,” vysvětluje finská expertka Anne Karhu. 


Systém PBIS výrazně ulehčuje práci pedagogům, protože nabízí nástroj, který pomáhá budovat dobré klima, přátelské vztahy a pohodovou atmosféru ve školách. Díky své flexibilitě je vhodný pro zavedení v jakékoliv škole. Organizace SOFA pořádá na toto téma odborné akce pro širokou veřejnost, vytváří volně šiřitelné materiály pro pedagogy a napomáhá zavádění systému prostřednictvím svých kurzů. Doba zavedení se u jednotlivých tříd a škol liší, ideální je, aby škola postupovala tempem, které umožňují její vnitřní zdroje a kapacity.


V případě dalších dotazů prosím kontaktujte:

Mgr. Martina Špittová

PR specialista

martina.spittova@so-fa.cz

tel. č. + 420 730 862 526Society for All (SOFA)  

Jsme nezisková organizace Society for All (SOFA). Už více než dekádu konzistentně a usilovně pracujeme na změnách, díky kterým je stále více škol, v nichž všechny děti zažívají přijetí a úspěch. Bez ohledu na startovní podmínky dostávají šanci stát se sebevědomými dospělými, kteří znají svou cenu a místo ve společnosti.