Diskuzní karty pro podporu sociálně - emočního učení

Karty jsou vhodné pro první i druhý stupeň základní školy. Na kartách naleznete situace, se kterými se žáci mohou setkat, ale ne vždy vědí, jak se v takové chvíli zachovat. Nácvikem těchto dovedností připravujete žáky na životní situace, které mohou nastat, na reakce, jež by měly následovat a také, v neposlední řadě, zlepšujete klima třídy.

Jak s kartami pracovat?

 • S kartami doporučujeme pracovat v komunitním nebo ranním kruhu. Každý týden si jeden žák vylosuje kartu a pokusí se odpovědět, jak by se zachoval, když... Celý týden se k situaci můžete vracet a nacvičovat reakce.
 • Zahajte diskuzi mezi žáky. Jak by různě mohli situaci řešit?
 • Povzbuzujte žáky k hledání vlastních řešení.
 • Žáci mohou také pracovat ve dvojicích a diskutovat nad tématy.
 • Nácvik sociálně emočních dovedností pomocí karet můžete také rozvíjet formou dramatizace.
 • Karty můžete využít jako prostředek pro slohové cvičení.
 • U mladších žáků můžete diskuzi moderovat tak , aby společně našli několik vhodných způsobů řešení.

Naše doporučení:

 • Nechejte žákům dostatek času na promyšlení odpovědi.
 • Nehodnoťte ani nesuďte odpovědi žáků. Každá karta může mít několik možných odpovědí. Nechejte žáky, aby se k nim postupně dostali.
 • Pokud žák/žákyně nechce odpovídat, nenuťte ho/ji.
 • Práce s kartami je dobrovolná.
 • Žák/žákyně by měl/měla vysvětlit rozhodnutí pro
 • svou reakci.
 • Některá témata mohou být pro žáky citlivá, zvažte
 • použití takových karet vzhledem k věku skupiny a
 • individuálním problémů jednotlivých žáků.