Diferenciace úloh a činností podle obtížnosti

Diferencované úlohy používají zahraniční i české školy zejména při podpoře nadaných žáků. Systém tří úrovní obtížnosti úloh je založen na předpokladu, že všichni žáci nemusejí a v mnoha případech ani nemohou dosahovat ve stejný čas stejného výkonu.

Pedagog může využít diferenciaci:

  • cílů
  • obsahu
  • rozsahu zadané práce.

Podrobněji najdete v dokumentech níže.

Aktivita pro seznámení s důvody využívání různých úrovní obtížnosti úloh pro žáky umožňuje diskutovat důležitost individualizace cílů v podpoře učení a pomáhá žákům pochopit, proč každý z nich potřebuje individuální přístup a proč je tedy někdy dobré mít různé úrovně obtížnosti úloh.