Úroveň aktivace stresové reakce aneb Jaký je můj stav?

Infografika, která vznikla v rámci projektu PorT: Porozumění traumatu. Mapuje naše prožívání v jednotlivých stavech aktivace stresové reakce. Může být vyvěšena ve sborovně či kanceláři, aby tak připomínala pracovníkům ve vzdělávání či v sociální oblasti, jak se jednotlivé stavy projevují. Další variantou je poskytnout infografiku dětem, aby se učily porozumět svým emocím.