Úspěšný projekt Signály se rozšiřuje i do dalších měst

30. ledna 2024

  • Projekt Signály je příkladem efektivní mezioborové spolupráce v podpoře ohrožených dětí 

  • Po úspěšném zavedení projektu na Mostecku se Signály rozšířily i do dalších měst  

  • Organizace SOFA si klade za cíl v nových lokalitách podpořit ohrožené děti, odborníky, kteří s nimi pracují, a zároveň podpořit rodiče v rozvoji rodičovských kompetencí 

Praha, 30. leden 2024Nezisková organizace Society for All (SOFA) projekt Signály již úspěšně odpilotovala na Mostecku. Účinné nástroje  v podpoře ohrožených dětí zde zavedla již před více než třemi roky. SOFA nově působí v Lysé nad Labem, ve Slaném a v Brně, kde chce podporovat efektivní mezioborovou spolupráci. V plánu má rozšiřování i do dalších lokalit.  

Projekt Signály aktivně propojuje jednotlivé lokální aktéry, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi, jsou to učitelé, sociální pracovníci, zdravotníci nebo policie a pomáhá jim ve sjednocení přístupu k včasné identifikaci a podpoře ohrožených dětí.  

 

„Pokud proškolíme jednotlivé odborníky v mezioborové spolupráci, budou umět zachytit a podpořit děti včas. Díky tomu se jejich situace nebude dále zhoršovat a k řešení nebude potřeba tolik specialistů nebo dokonce odebrání dítěte z jeho rodiny. Organizace SOFA těží ze zkušeností, které v uplynulých letech získala v rámci pilotní fáze projektu na Mostecku. Také v nových lokalitách si klade za cíl úspěšné zavedení regionální mezioborové platformy a dalších nástrojů včasné pomoci ohroženým dětem,“ jak vysvětluje předsedkyně SOFA, Lenka Felcmanová. 

Specifika nových lokalit  

V lokalitách, kde projekt Signály nově působí, není tolik akcentováno ohrožení ve formě sociálního znevýhodnění. Organizace SOFA se zde zaměřuje i na jiné typy ohrožení, například rozvody a další situace, které se odrážejí v duševním zdraví dětí, u kterých se pak postupně může rozvinout  
sebepoškozování či poruchy příjmu potravy. Ve větších městech je také potřeba řešit otázku ukrajinských dětí, které můžeme považovat za ohrožené z důvodu traumatických zkušeností spojených s válkou a nuceným vysídlením 

 

0rganizace SOFA ve spolupráci s klíčovými ministerstvy a renomovanými odborníky vytvořila a v praxi ověřila nástroje podporující včasnou identifikaci ohrožených dětí. Jedním z nich je praktický návod na včasné odhalení ohrožených dětí, takzvaná Karta KID („Kooperace, Identifikace, Důvěra“), která je v současné době ve spolupráci s ministerstvy šířena mezi pedagogy, sociální pracovníky, zdravotníky i pracovníky policie. 

V neposlední řadě jsou součástí projektu Signály také metodické příručky ke kartě KID nebo praktický e-learning určený odborníkům, kteří pracují s dětmi. Je dostupný zdarma na webu www.kartakid.cz. Organizace SOFA dále pravidelně pořádá semináře či workshopy na téma včasné identifikace a podpory ohrožených dětí. S podporou UNICEF a na základě získaných zkušeností nyní organizace SOFA tento model zavádí v dalších dvou krajích. Cílem je rozšíření projektu na celostátní úroveň jako součást reformy systému ochrany dětí 

 

V případě dalších dotazů prosím kontaktujte: 

Mgr. Martina Špittová 

PR specialista 

tel. č. + 420 730 862 526 

 

 

Society for All (SOFA) 

Jsme nezisková organizace Society for All (SOFA). více než dekádu konzistentně a usilovně pracujeme na změnách, díky kterým je stále více škol, v nichž všechny děti zažívají přijetí a úspěch. Bez ohledu na startovní podmínky dostávají šanci stát se sebevědomými dospělými, kteří znají svou cenu a místo ve společnosti.