SOFA: Zranitelné rodiny potřebují včasnou pomoc, apelujeme proto na dopracování a schválení Zákona o ochraně dětí a podpoře rodin

27. května 2024

→ Situace nemalé části českých rodin se vlivem krizí uplynulých let výrazně zhoršila

→ Nejzranitelnější děti propadají systémem, protože jejich rodinám chybí včasná pomoc

→ Současný systém podpory ohrožených dětí a jejich rodin je roztříštěný a nekoordinovaný

→ Služby zacílené na včasnou podporu ohrožených rodin v systému dlouhodobě chybí

→ Prevence je vždy účinnější a levnější než řešení eskalovaných problémů

Praha, 22. května 2024 - Organizace SOFA spolu s Platformou pro včasnou péči, Asociací Dítě a Rodina, organizacemi Krok domů a Do dospělosti apeluje na dopracování Zákona o ochraně dětí a podpoře rodin. Současný roztříštěný systém potřebuje sjednocení, tak, aby poskytl včasnou pomoc všem rodinám, jejichž situace se v posledních letech výrazně zhoršila vlivem pandemie koronaviru, energetické a inflační krize.

Stávající systém rodinám neumí pomoc poskytnout dříve, než se dostanou do závažné situace, která nezřídka vyústí v odebrání dítěte. Díky tomu neustále narůstá počet dětí, které vyrůstají v náročných podmínkách, dětí s obtížemi v duševním zdraví a dětí umístěných mimo svou rodinu.

Výrazně pomoci může koordinace spolupráce všech aktérů podpory ohrožených dětí a rodin v justičním, sociálním, školském a zdravotním segmentu. Potřebné jsou také inovativní komunitní formy podpory ohroženým dětem, například zavedení služeb sdílené pěstounské péče, terénní chůvy nebo školní sociální práce zaměřená na vyhledávání a podporu rodin s počínajícími problémy.

„Tato a další opatření, se kterými návrh zákona počítá, mohou významně pomoci stabilizovat rodiny a předejít odebírání dětí. Prevence a včasná podpora je přínosem i pro státní rozpočet, protože řešení komplexních problémů, do kterých se rodiny bez včasné podpory dostávají, je velmi nákladné. Roční náklady na jedno dítě v dětském domově do tří let jsou necelý milion korun, podpora jednoho dítěte prostřednictvím sociálně aktivizační služby v intenzivním režimu stojí ročně 64 tisíc korun. Důležité je, aby pomoc přišla včas. Apelujeme proto na dokončení Zákona o ochraně dětí a podpoře rodin a čekáme na harmonogram dalších kroků finalizace této potřebné právní úpravy“ vysvětluje předsedkyně SOFA, Lenka Felcmanová.

Zákon o ochraně dětí a podpoře rodin má posílit preventivní služby a opatření. Skrze něj může stát podpořit rodinnou politiku i všechny potřebné děti a výrazně tak snížit počet těch, které se dostanou do stavu akutního ohrožení.

„Věcný záměr Zákona na ochranu dětí a podporu rodin poprvé zavádí kategorii služeb, jejichž smyslem je primární prevence - taková podpora rodin, aby se do krizové sociální situace nedostaly. Navíc pokud chceme řešit deficity veřejných rozpočtů, nejlepší investice je právě směrem k nejmenším dětem” dodává ředitelka Platformy pro včasnou péči Kateřina Sirotková.

Ekonomické důsledky absence včasné koordinované podpory ohrožených dětí a jejich rodin .pdf

 

V případě dalších dotazů prosím kontaktujte:

Mgr. Martina Špittová

PR specialista SOFA

martina.spittova@so-fa.cz

tel. č. + 420 730 862 526

 

SOFA

Jsme nezisková organizace SOFA. Už více než dekádu konzistentně a usilovně pracujeme na změnách, díky kterým je stále více škol, v nichž všechny děti zažívají přijetí a úspěch. Bez ohledu na startovní podmínky dostávají šanci stát se sebevědomými dospělými, kteří znají svou cenu a místo ve společnosti.