Samostatná práce žáka


Žáci s poruchou pozornosti potřebují častější střídání činností s různým nárokem na pozornost. Často také nejsou schopní samostatně pracovat na zadaném úkolu stejně dlouho jako jejich spolužáci. Je proto dobré mít k dispozici pracovní místo např. v zadní lavici nebo v relaxační části třídy, kde žák může pracovat na méně náročných úkolech (procvičování předchozí látky, rozvoj logického uvažování či percepčně motorických funkcí – zrakového vnímání, prostorové orientace, jemné motoriky apod.) v době, kdy ostatní žáci ještě samostatně pracují.

Pro tyto účely jsou velmi vhodné různé manipulační pomůcky, které současně umožňují nerušivým způsobem uvolnit psychomotorický neklid. Pomůcky je možné zapůjčit i žákovi do lavice, pokud není ve třídě další pracovní místo zřízeno. Úkoly zaměřené na opakování osvojené látky můžeme využívat i u žáků, kteří mají zadanou práci hotovou dříve než ostatní (např. v matematice vypočítají všechny zadané příklady rychleji než ostatní, ale již nechtějí nebo se nedokážou dostatečně soustředit na příklady navíc).