Poznali byste dítě v ohrožení? Praktické tipy, jak tyto děti včas identifikovat a zajistit jim potřebnou pomoc

7. května 2024

Dítě, které potřebuje pomoc kvůli špatnému zacházení, může být i ve vašem okolí. Může to být spolužák vašeho dítěte, nenápadné dítě od sousedů a v neposlední řadě i člen širší rodiny. Ohrožené děti se mohou chovat různě. To, že zažívají něco špatného, nemusí být na první pohled viditelné.

Říkáte si, jak tedy takové dítě poznat? Důležité je být všímavý a nezavírat oči před projevy, které mohou být signálem, že se dítěti něco děje.

Pojďme se tedy podívat na to, jaké znaky signalizují ohrožení dítěte a díky kterým ho může jeho okolí identifikovat.

Vždy pamatujte na to, že můžete být jediným člověkem, který má možnost dítěti pomoci.

Dítě volá o pomoc aneb jak se vlastně projevuje ohrožené dítě?

Mezi hlavní fyzické znaky ohrožení dítěte pozorovatelné na jeho těle patří různé druhy poranění od modřin, šrámů a oděrek přes popáleniny nebo otoky. Zpozornět byste měli zejména ve chvíli, kdy se vyskytují na neobvyklých místech nebo opakovaně a také v situacích, kdy zranění zjevně neodpovídá poskytnutému vysvětlení. Častým znakem je také nošení oblečení neodpovídajícího povětrnostním podmínkám za účelem maskování zranění.

Děti si dále mohou stěžovat na bolest hlavy nebo břicha a mohou se u nich objevovat výrazné změny tělesné váhy.

Přehled  znaků signalizujících ohrožení pozorovatelných v chování dítěte nalezte zde. 

Upoutat pozornost může také chování rodičů dítěte nebo jiných pečujících osob. Stalo se dítěti ve vašem okolí nějaké zranění, jehož původ rodiče zdůvodnili podezřele nebo nevěrohodně? Naznačuje povaha zranění, že dítě by mohlo být bezprostředně ohroženo? To je příklad situace, kdy byste měli zpozornět a zaměřit se i na další možné signály toho, že je s dítětem špatně zacházeno. 

 Někdy může být z chování rodičů nebo jiných pečujících osob zřejmé, že dítěti ubližují. Slyšíte nebo vidíte, jak na dítě někdo často křičí, nadává mu, používá tvrdé fyzické tresty, odpírá mu přístup do bytu nebo domu nebo ho za trest zavírá do sklepa nebo jiných nevhodných prostor? Je rodič viditelně pod vlivem alkoholu nebo drog a není kvůli tomu schopen se o své dítě postarat? Dochází v domácnosti k partnerskému násilí, kterého je dítě svědkem?

Věděli jste, že svědectví násilí mezi rodiči je považováno za psychické týrání dítěte? Pro dítě je vystavení násilí páchanému na milované osobě velmi traumatizující.

Signálem ohrožení může být i přehnané a nápadné ochranitelské chování ve snaze zajistit kontrolu nad tím, co dítě dělá, sděluje druhým nebo s kým tráví čas.

blog (4).png blog (5).png

Na koho se obrátit?

Výše jsme si představili různé situace ohrožení dětí, které se mohou dít v okolí každého z nás. 

Co dělat v případě, že jsme ohrožení dítěte zaznamenali? Kam vlastně takovou věc hlásit?

Karta KID pro veřejnost a karta KID pro děti, na jejíž tvorbě spolupracovala organizace SOFA s ministerstvy školství, zdravotnictví, vnitra a práce a sociálních věcí a dále s předními odborníky a organizacemi v podpoře ohrožených dětí poradí nejen s identifikací ohroženého dítěte, ale také slouží jako rozcestník kontaktů, které můžete v případě nutnosti použít.

Jedná se o přehledný a snadno použitelný nástroj, který poskytuje vodítka k identifikaci akutního a chronického ohrožení dítěte. A především popisuje postup, jak v případě ohrožení dítěte zajistit jeho ochranu. 

Zajímá Vás toto téma a chtěli byste se o problematice dozvědět víc?

Máte zájem proniknout hlouběji do problematiky podpory ohrožených dětí? Pracujete ve školství, zdravotnictví, sociálních službách nebo u policie?

Pak bychom vám rádi představili videokurz, který učí včas identifikovat ohrožené děti a poskytuje konkrétní postupy, jak těmto dětem efektivně a citlivě pomoci. Kurz je šitý na míru právě specifickým potřebám pedagogů, sociálních pracovníků, zdravotníků a pracovníků složek integrovaného záchranného systému. Studovat můžete zcela zdarma a odkudkoliv. Začněte studovat zde.

blog (2).png

Je možné podobným případům předcházet?

Počet zjištěných případů ohrožení dítěte tvoří jen zlomek reality. Z dostupných dat vyplývá, že stát se o většině ohrožených dětí nikdy nedozví. Každoročně je zjištěno jen asi osm tisíc případů ohrožení dítěte, skutečný počet je ale mnohonásobně vyšší. Neřešená traumata v dětství mají přitom zásadní dopad na kvalitu života a zdraví v dospělosti. Namísto investice do včasného záchytu a podpory ohrožených dětí a jejich rodin stát vynakládá obrovské prostředky na řešení dopadů traumatu z dětství - ať už ve zdravotnictví, sociálních službách nebo ve vězeňství.

Pokud jste dočetli až sem, asi si říkáte, co může udělat každý z nás, aby k dlouhodobému přehlížení špatného zacházení s dětmi nedocházelo a co může udělat systém proto, aby se k ohroženým dětem dostala pomoc včas?

Každý z nás by se měl seznámit se signály ohrožení dětí a kontakty, na které je třeba se v případě podezření na ohrožení konkrétního dítěte obrátit. Všímavost nás všech může zajistit dítěti a jeho rodině včasnou pomoc a v krajních případech i zachránit dětský život.