Pomůcka pro nácvik řešení problémových situací


Pomůcku můžeme využívat v podpoře rozvoje sociálně-emočních kompetencí u žáků s impulzivními reakcemi a častější tendencí dostávat se ve škole do konfliktních situací. Lze ji však používat se všemi žáky v rámci třídnických hodin nebo osobnostně sociální výchovy, zejména v době, kdy společně nastavujeme pravidla chování ve skupině.

Pomůcka slouží k poznávání a podpoře zvnitřňování vhodných reakcí v určitých problémových situacích. Situace můžeme žákům prezentovat verbálně, v textu, na obrázcích, fotografích, videích popř. je společně můžeme ztvárnit dramatizací. Rozebíráme s nimi vhodné a nevhodné reakce aktérů a trénujeme předvídání následků konkrétních reakcí. Žáky vedeme k tomu, aby sami navrhovali i jiné vhodné reakce v konkrétních situacích. Postupně můžeme s žáky rozebírat i konkrétní situace, do kterých se dostávají sami.