Plán pedagogické podpory


Plán pedagogické podpory  ->

Formulář v příloze vyhlášky je ale poněkud složitý a proto zde představujeme plán podpory, se kterým jsme se seznámili v zahraniční škole

Plán podpory  ->

V metodickém videu je představeno použití zjednodušeného plánu podpory žáka s příklady konkrétních opatření, které lze využít v podpoře žáka se sníženou schopností koncentrace pozornosti.