Poster How do you feel?

Plakát Jak se cítíš? pomáhá dětem poznávat různé emoce. Lze ho využívat v komunitních kruzích a třídnických hodinách. Může být také umístěn do relaxačního koutku ve třídě nebo relaxační místnosti, jsou-li zřízeny. S pomocí této pomůcky dětem pomůžeme zorientovat se ve vlastních emocích a porozumět emocím druhých.