Metody pro efektivní nastavení třídní komunikace


Dokázat konstruktivně a empaticky komunikovat je jedna z nejdůležitějších kompetencí pro život,

kterou by si měl odnést každý žák. Škola je pro žáky perfektním místem pro rozvoj komunikačních

dovedností, a to jak při řízené činnosti, tak i ve volném čase během přestávek nebo ve školní

družině.

Každý učitel jistě také přemýšlí nad tím, jak naučit

žáky nepřekřikovat se, nechat druhého domluvit, navzájem si naslouchat či vyjádřit svůj názor. V

přiloženém materiálu najdete několik efektivních a užitečných nástrojů pro rozvoj třídní komunikace.