Jak identifikovat ohrožené děti

Interaktivní a praktický e-learning, který poskytuje konkrétní nástroje, jak ohroženým dětem efektivně a citlivě pomoci.

momentálně není vypsaný termín

Lektor

Cena

ZDARMA

Forma

E-learning

Pro koho

pracovníci ve školství, zdravotnictví. soc. sféře a IZS

Anotace

  • Kurz je dostupný ve čtyřech verzích podle cílové skupiny studentů, aby zohlednil specifické potřebypedagogů, sociálních a zdravotních pracovníků a složek integrovaného záchranného systému.
  • Vystudování kurzu vám zabere 60–90 minut.
  • Po vystudování kurzu a úspěšném splnění kvízů získáte certifikát.
  • Kurz je k dispozici na webu www.kartakid.cz


Obsah kurzu

1.    modul – Proč je důležité ohrožené děti včas identifikovat?

První modul seznamuje studenta s daty ACE Study, která rámují důležitost tématu podpory ohrožených dětí a rodin. Student získá základní informace o negativních zkušenostech prožitých v dětství a jejich vliv na dospělost člověka. Prostřednictvím teoretických poznatků a praktického cvičení se naučí, jak působí různé druhy stresu na dítě a jak vzniká trauma v dětství.


2.    modul – Kazuistika a karta KID

Druhá část e-learningu je zaměřena na práci s konkrétní kazuistikou nezletilého Jakuba, který je ohroženým dítětem. V této části je student, s důrazem na porozumění dle segmentu, seznámen s nástrojem pro včasnou identifikaci ohroženého dítěte, kartou KID, se kterou po zbytek modulu aktivně pracuje při řešení případu Jakuba. Student v kartě KID pomocí interaktivních cvičení vyhledává konkrétní znaky ohrožení, kterých si mohli odborníci při práci s Jakubem všimnout. Student se tedy dále mimo jiné seznamuje se způsobem práce odborníků, kteří v rámci své kompetence případ Jakuba řešili.


3.    Modul – Mezioborová spolupráce a případová setkání

Třetí modul názorně a prakticky spojuje téma včasné identifikace, včasné podpory a mezioborové spolupráce. Vracíme se k případu Jakuba, konkrétně k tomu, jak jeho život vypadal před dvěma lety. Student sám vyhledává a přemýšlí, co by mohlo být jinak, kdyby odborníci identifikovali znaky Jakubova ohrožení dříve. Student je dále seznámen s důležitostí mezioborové spolupráce při identifikaci ohroženého dítěte, jejími možnostmi a využití. Na závěr modulu je student seznámen s jednou z efektivních metod mezioborové spolupráce – případovým setkáním, kterou lze využít v praxi při řešení případů ohrožených dětí.


4.    Modul – Na jaké organizace se mohu obrátit, když….

V rámci posledního modulu si student sám vytváří a shromažďuje informace a kontakty na podpůrné organizace v okolí, které může využít při řešení konkrétních situací. Práce v tomto modulu je tedy zaměřena na přílohovou část karty KID „Co dělat, když“. Tato část e-learningu by měla podpořit další zájem o kompetence a působnost dalších odborníků v území, má tedy výrazně mezioborový a trvalý přesah. Po skončení tohoto modulu má student vypracován seznam kontaktů, které může v rámci svého území využít nebo předat dítěti či rodině.Případné dotazy směřujte na e-mail: akademie@so-fa.cz