Funkční analýza chování a individuální výchovný plán

Webinář se věnuje také základním charakteristikám tvorby Individuálního výchovného plánu, který využívá informací získaných prostřednictvím funkční analýzy chování a slouží jako podklad pro systematické poskytování následné intervence.

Pro optimální využití postupů popisovaných ve webináři je vhodná předchozí informovanost o systému PBIS.