Close relationships without violence - training for trainers

A prevention programme that teaches educational and non-educational staff how to talk about the topic of domestic violence with teenagers aged 13-19.

currently no date

Lecturer

Price

CZK 1,150

Form

presentation

For

pedagogové a další profesionálové, kteří pracují s teenagery

Annotation

Násilí ve vztazích je poměrně časté a objevuje se od prvních partnerských vztahů. Proto je důležitá prevence. Teenagery je třeba učit, co násilí ve vztazích vlastně znamená, co dělat, pokud mu je někdo vystaven nebo jak poznat, že se ho dotyčný sám dopouští. 

Zároveň je důležité přiblížit jim principy navazování a udržování zdravých vztahů s partnery. Právě tomuto se věnuje školení určené pro lektory preventivního programu, které učí pedagogické i nepedagogické pracovníky, jak o tomto nelehkém tématu s teenagery ve věku 13–19 let mluvit a předat jim klíčové dovednosti. Pilířem programu je osvědčená, pro české prostředí adaptovaná metodika a osvětový film „Všude dobře, doma nejlíp?“, který problematiku mladým lidem poutavě představuje. 

Intenzivní trénink v rozsahu šesti vyučovacích hodin poskytne účastníkům komplexní informace o násilí ve vztazích, a představí metodiku, jak pracovat s filmem. Osvojí si principy efektivního vedení programu na školách i v mimoškolních zařízení. Naučí se poskytovat teenagerům bezpečný prostor, ve kterém se budou moci žáci svěřit a trénovat kompetence k řešení problematických situací. 

Školení je vhodné pro: 

  • pedagogické i nepedagogické pracovníky, kteří pracují s teenagery 

Součástí školení je: 

  • přístup k osvětovému filmu „ Všude dobře, doma nejlíp?“ 
  • on-line metodika pro lektory 
  • on-line příručka pro žáky 

Any questions should be directed to e-mail: akademie@so-fa.cz