3 500 odebraných dětí za rok 2023? Pomoci může prevence a mezioborová spolupráce

12. června 2024

→ Díky včasné identifikaci a mezioborové spolupráci při podpoře ohrožených dětí bude méně dětí vyrůstat mimo svou rodinu a dojde i k výrazné úspoře nákladů státu

→ Rychlost pomoci rodinám závisí na koordinaci mezioborové spolupráce v dané lokalitě

→ Preventivní a včasná podpora ohrožených dětí vyžaduje systémové řešení

 

Praha, 12. červen 2024 – Organizace SOFA díky dobré praxi z ČR i zahraničí dlouhodobě poukazuje na význam prevence v podpoře ohrožených dětí a jejich rodin včetně té psychosociální. Absence včasné podpory v dětství má negativní dopady na zdraví, sociální či ekonomickou situaci v dospělosti a také na státní rozpočet. Přinášíme data, která poukazují na ekonomické důsledky nedostatečné prevence.

Jak vyplývá z dat MŠMT a Nadace J&T, roční náklady na jedno dítě v dětském domově pro děti do tří let jsou necelý milion korun. Dalších 719 tisíc korun ročně stojí péče o jedno dítě v dětském domově (školském), 432 tisíc korun pak v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Roční výdaje na péči o dítě v preventivních sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi jsou přitom 64 tisíc Kč v intenzivním režimu a 32 tisíc Kč ve standardním režimu.

Aby byla podpora včasná a účinná, je třeba úzké spolupráce aktérů ochrany dětí - zástupců škol, sociálních a zdravotních služeb, OSPOD a policie.

„V oblasti péče o ohrožené děti máme mnoho schopných lidí, každý si precizně piluje svoji dovednost, ale někdo je musí propojovat, koordinovat, je to kulturní změna a na tu nejsme zvyklí, je zásadní toto propojování podpořit. Druhou kulturní změnou je nebát se mluvit o problému a mít s kým, to se musí dnešní děti naučit, protože my jsme to neuměli. V minulé generaci byl pouze tlak na to, že to každý musí zvládnout a o problémech se nemluvilo. Abychom děti ve školách učili, že mohou problémech mluvit a věděly jak, i když k tomu třeba doma nejsou vedeni,“ zdůrazňuje náměstek ministra školství Jiří Nantl ve vazbě na téma včasné identifikace ohrožených dětí a pozici koordinátora mezioborové spolupráce.

„Včasná opatření mohou významně pomoci stabilizovat rodiny a předejít špatnému zacházení s dětmi a jejich odebírání. Z dostupných odborných i ekonomických dat vyplývá, že z včasné intervence v primární rodině profituje dítě i celá společnost,“ vysvětluje Lenka Felcmanová, předsedkyně organizace SOFA.

Z Ročního výkazu MPSV za rok 2023 vyčteme, že z rodin bylo odebráno celkem 3 500 dětí . Jen za děti umístěné v dětských domovech ročně platíme 2,5 miliardy korun.

Bez včasné podpory se nezřídka stane, že je třeba přistoupit k represi. I ta je pro stát velmi nákladná. Věděli jste, že vězeň v nižším stupni zabezpečení stojí veřejné rozpočty denně téměř 1 900 Kč a u vyššího stupně asi 2 500 Kč? Celkové roční náklady státu na provoz věznic jsou zhruba 13,5 miliard korun. Vyplývá to z dat Ministerstva spravedlnosti.


 

Grafika - Investujme do prevence a včasné podpory ohrožených dětí, srovnání nákladů na preventivní služby a péči ve výchovných zařízeních.pdf

Grafika - Investujme do prevence a včasné podpory ohrožených dětí, srovnání nákladů na preventivní služby a ústavní péči.pdf

Grafika - Ekonomické aspekty absence včasné koordinované podpory ohrožených dětí a jejich rodin.pdf

 

V případě dalších dotazů prosím kontaktujte:

Mgr. Martina Špittová

PR specialista

martina.spittova@so-fa.cz

tel. č. + 420 730 862 526

 

SOFA 

Jsme nezisková organizace SOFA. Už více než dekádu konzistentně a usilovně pracujeme na změnách, díky kterým je stále více škol, v nichž všechny děti zažívají přijetí a úspěch. Bez ohledu na startovní podmínky dostávají šanci stát se sebevědomými dospělými, kteří znají svou cenu a místo ve společnosti.