New article

25 March 2024

V rámci realizace programů socio-emočního učení se dotýkáme citlivých témat, jejichž otevírání ve třídě může být pro některé žáky náročné, například může vyvolávat vzpomínky na nepříjemné situace, které zažili. Níže přinášíme několik tipů pro učitele, jak lze při práci s citlivými tématy postupovat:

1. Příprava je klíčem k úspěchu. Pečlivě si pročtěte zadání plánované aktivity a pokud to bude možné, aktivitu si sami vyzkoušejte. Můžete přizvat kolegu/kolegyni, se kterým/kterou můžete průběh diskutovat.

2. Společně se zamyslete nad citlivými tématy, kterých se aktivita dotýká. Přemýšlejte, jak na ni budou žáci pravděpodobně reagovat, a připravte si odpovědi na jejich potenciální dotazy. Aktivitu také můžete adaptovat tak, aby lépe odpovídala kontextu vaší třídy a potřebám žáků.

3. Připomeňte si s žáky třídní pravidla nezbytná pro zajištění bezpečného prostředí ke sdílení.

4. Zvažte, zda by při realizaci plánované aktivity byla vhodná přítomnost dalšího kolegy, pracovníka školského poradenského zařízení či externího odborníka, který by vás při otevření citlivého tématu podpořil.

5. Pokud se aktivita dotýká tématu násilí, předem o tom žáky informujte.

6. Pomozte žákům hlídat si soukromí. Vysvětlete, že příliš osobní informace není vhodné sdělovat před celou třídou, ale je lepší svěřit se v soukromí. Poskytněte informace o tom, na koho se ve škole i mimo ni mohou v případě potřeby obrátit.

7. Pokud se domníváte, že se žák chystá sdělit citlivé informace, které by ho mohly ohrozit nebo měly nepříznivý vliv na ostatní žáky, raději aktivitu přerušte. S dotyčným žákem si promluvte v soukromí.

8. Nabídněte žákům prostor pro anonymní kladení dotazů (např. ve formě schránky důvěry).

9. Namísto reálných příběhů používejte v aktivitách navržené modelové scénáře. Aktivity učí žáky dovednostem, které jim pomohou náročné situace zvládnout, ale neměly by se stát prostorem k řešení konkrétních třídních či osobních problémů.

10. Aktivity mohou vyvolávat u žáků různé emoce a reakce, např. vzdor, nechuť, vtipkování či znevažování tématu.  Často se jedná o obranu jedince, pro kterého je téma příliš zraňující či se ho jinak osobně dotýká. Zamyslete se nad tím, čím může být téma pro dotyčného žáka náročné a zda si svým přístupem neříká o pomoc. Nevhodné reakce citlivě zastavte.

11. Výukový blok na citlivé téma zakončete pozitivně laděnou aktivitou, která zanechá v žácích příjemné pocity.

12. Myslete na svou duševní pohodu. I pro vás mohou být některá témata citlivá a práce s nimi psychicky náročná. Zvažte, jakou podporu byste při realizaci aktivit uvítali a nebojte se si o ni říct. Promluvte si o svých pocitech s kolegou, kterému důvěřujete, či oslovte externího odborníka a poraďte se s ním o tom, čeho se obáváte. Před začátkem programu věnujte chvilku času uvolnění (např. pohybovému či dechovému cvičení) a po jeho skončení se nezapomeňte odměnit.

Pokud se rozhodneme, že ve třídě budeme otevírat citlivá témata, je potřeba myslet na vytváření  bezpečného prostředí. Takového, kde se žáci nemusí obávat vyjádřit své názory, postoje, přání, touhy a sdílet kousek sebe sama. Nezapomínejme na to, že i my jsme součástí třídy a proto i naše sdílení do tohoto prostředí patří. Zapojme se také do aktivit, nebojme se udělat krok směrem k žákům. Vyplatí se to. Zamyslete se předem nad tím, kde máte v konkrétním tématu hranice, za které nechcete jít.

Život ve třídě je jako život tam venku. Plný pocitů, stresových nebo náročných situací a problémů, které vyžadují řešení. Všechno toto do třídy patří a my bychom měli žáky vést k tomu, aby byli na takové situace připraveni a uměli je řešit.